Người có thẻ BHYT sẽ được khám chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính?

VietTimes -- Về việc khám, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính cho người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế lên kế hoạch cụ thể để thực hiện, bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh cho công nhân lao động. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận hội nghị thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019.

Cùng với việc yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho người có thể Bảo hiểm y tế (BHYT), Thủ tướng đánh giá tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, nợ đọng, chiếm dụng tiền BHXH, BHYT ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị thời gian tới cần sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/2017 của Quốc hội khóa XIV theo hướng ưu tiên giải quyết nợ lương, trợ cấp thôi việc, BHXH, BHYT đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo sự đồng bộ với Luật Phá sản doanh nghiệp và Bộ luật Lao động.

Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng BHXH Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện khởi kiện doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng, gian lận BHXH, BH thất nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị này cần rà soát, thống kê cụ thể số người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi trong các doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, có chủ nợ bỏ trốn để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá tác động một cách toàn diện, thận trọng.

“Đặc biệt, tránh tạo tiền lệ để các doanh nghiệp khác lợi dụng tiếp tục trốn đóng làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động và đề xuất quá trình sửa đổi Luật BHXH và các luật khác có liên quan, đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 28/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH”, Thủ tướng lưu ý thêm.