Ngành y tế Thủ đô đẩy mạnh ứng dụng CNTT và sử dụng chữ ký số trong giải quyết thủ tục hành chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, phần mềm, nhân lực thực hiện cấp giấy chứng sinh điện tử, giấy báo tử điện tử, giấy khám sức khoẻ lái xe điện tử...

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân tại một bệnh viện ở Hà Nội
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân tại một bệnh viện ở Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản số 4069/SYT-KHTC về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng chữ ký số trong giải quyết các thủ tục hành chính, gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập.

Để khuyến khích, tạo điều kiện cho công dân thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, cấp đổi giấy phép lái xe, liên thông thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Sở tại Công văn số 2098/SYT- KHTC ngày 13/5/2022 về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng chữ ký số trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, phần mềm, nhân lực thực hiện cấp giấy chứng sinh điện tử, giấy báo tử điện tử, giấy khám sức khoẻ lái xe điện tử...

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đảm bảo kết nối được với Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về liên thông kết quả khám sức khoẻ lái xe; cấp giấy chứng sinh điện tử, giấy báo tử diện tử nhằm đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 với thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

Chủ trương trên của ngành Y tế Hà Nội là thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND thành phố về việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.