Ngân hàng Anh thử nghiệm công nghệ Blockchain trong hệ thống thanh toán nội địa

Ngân hàng Anh đang hợp tác với Clearmatics Technologies Ltd, Token, R3 và Baton Systems để tìm định hướng về quyết toán tổng thời gian thực RTGS
Ngân hàng Anh thử nghiệm công nghệ Blockchain trong hệ thống thanh toán nội địa - Ảnh 1

Ngân hàng Anh bắt đầu bằng chứng khái niệm (PoC) để kiểm tra tiềm năng của nó trong chức năng quyết toán tổng thời gian thực (Real Time Gross Settlement –RTGS) với công nghệ blockchain phi tập trung. Cung cấp một hệ thống cải tiến, mạnh mẽ, sáng tạo cho Vương quốc Anh, bằng chứng khái niệm phục vụ như là một phản ứng với sự thay đổi trong ngành công nghiệp fintech.

Ngân hàng sẽ bảo vệ sự ổn định về tài chính cùng với sự đổi mới trong khi giữ sự toàn vẹn dữ liệu là trọng tâm của vấn đề. Quyết toán Tổng Thời gian thực (RTGS) xử lý gần một phần tư GDP hàng năm cho Vương quốc Anh trong một ngày trung bình và phải có khả năng tiếp tục đáp ứng nhu cầu từ người dùng.

Sau khi phát hành một tầm nhìn mới của Quyết toán tổng thời gian thực (RTGS) vào tháng 5 năm ngoái, bằng chứng khái niệm này là một phần của kế hoạch chiến lược của ngân hàng cho năm 2020, trong đó sẽ thấy "công nghệ đúng” là cốt lõi.

Cũng bao gồm trong tầm nhìn là API giao tiếp với bên ngoài và ngày càng tăng số lượng công ty có thể truy cập RTGS trực tiếp để thanh toán quyết toán dòng tiền.

Bằng chứng khái niệm (PoC)

BOE tự mở ra để bên ngoài đánh giá, tìm kiếm các giải pháp và năng lực để tích hợp hệ thống blockchain/tiền mật mã cho các công nghệ mới.

Với công nghệ sổ cái phân tán, Ngân hàng Anh đang làm việc để tìm đường hướng RTGS thông qua hợp tác với Clearmatics Technologies Ltd, Token, R3 và Baton Systems. Sự hiểu biết sâu sắc hơn sẽ được cung cấp cho ngân hàng, với nhiều công ty tham gia. Tất cả 4 công ty đều có quyền truy cập vào một bản sao của dịch vụ quyết toán trả trước dành cho các nhà bán lẻ ở Anh.

Học cách thức hỗ trợ quyết toán một khi DLT được coi là "đủ trưởng thành" đối với các thị trường tiền tệ là mục tiêu. Ngoài ra, xem xét việc quyết toán sáng tạo có thể thực hiện đúng chức năng trong RTGS và cách thức mở rộng chức năng.

Lịch sử của Ngân hàng Anh với công nghệ Blockchain

Trong năm 2016, đề cập đến DLT, Giám đốc Điều hành về Ngân hàng, Thanh toán và Khả năng phục hồi tài chính, Andrew Hauser, đã nói rằng "không có khả năng một cuộc cách mạng triệt để như thế xảy ra bất cứ lúc nào sớm". Đó là vào năm 2016.

Tuy nhiên, vào tháng 5/2017, ngân hàng đã đưa ra một bản thiết kế RTGS liên quan đến các dịch vụ cho các mô hình quyết toán khác nhau. Không liên quan đến những tuyên bố được đưa ra trong năm trước, sự cần thiết phải bao gồm các hệ thống thanh toán mới nổi rõ ràng.

Bằng phát hiện của Ngân hàng Anh về chứng khái niệm dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay, bao gồm khả năng mở rộng chức năng và các bước cần thiết để triển khai thực hiện.

Thời gian sẽ cho biết làm thế nào Ngân hàng sẽ điều chỉnh đối với những phát hiện và những gì họ sẽ cung cấp liên quan đến đổi mới DLT và khi nào thực hiện.