Ngắm lại những bộ tem đặc biệt chào mừng các kỳ Đại hội Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, vào mỗi kỳ Đại hội, Bưu điện Việt Nam đều phát hành tem chào mừng thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thực hiện nghi thức đóng dấu, ký phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thực hiện nghi thức đóng dấu, ký phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.

Mẫu tem thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được vẽ theo ngôn ngữ hội họa hiện thực và hình tượng lá cờ có hình búa liềm, sao vàng cùng số XIII, biểu tượng đài hoa sen...

Hình ảnh bộ tem đặc biệt chào mừng Đại hội XIII của Đảng.
Hình ảnh bộ tem đặc biệt chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Bộ tem được thiết kế tràn lề, với khuôn khổ 43x32mm, do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế), được phát hành theo nghi thức đặc biệt và được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày 22/01/2021 đến ngày 31/12/2022.

Kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đến nay, vào mỗi kỳ Đại hội, Bưu điện Việt Nam đều phát hành tem chào mừng thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, những thành quả to lớn của Cách mạng Việt Nam.

Những bộ tem chào mừng Đại hội Đảng các khoá trước gồm:

Bộ tem đặc biệt “Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III”, phát hành ngày 04/9/1960, gồm 2 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ III”, phát hành ngày 04/9/1960, gồm 2 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hành ngày 10/12/1976, gồm 2 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hành ngày 10/12/1976, gồm 2 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V", gồm 2 bộ, được phát hành vào ngày 15/02/1982 và 27/02/1982.

Bộ tem đặc biệt “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ V", gồm 2 bộ, được phát hành vào ngày 15/02/1982 và 27/02/1982.

Bộ tem đặc biệt “Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hành ngày 20/11/1986, gồm 4 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hành ngày 20/11/1986, gồm 4 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII”, phát hành ngày 19/5/1991, gồm 3 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII”, phát hành ngày 19/5/1991, gồm 3 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hành ngày 03/02/1996, gồm 2 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hành ngày 03/02/1996, gồm 2 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX”, phát hành ngày 18/4/2001, gồm 2 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX”, phát hành ngày 18/4/2001, gồm 2 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X”,phát hành ngày 03/02/2006, gồm 1 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X”,phát hành ngày 03/02/2006, gồm 1 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI”, phát hành ngày 05/01/2011, gồm 1 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI”, phát hành ngày 05/01/2011, gồm 1 mẫu

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII”, phát hành ngày 18/01/2016, gồm 1 mẫu.

Bộ tem đặc biệt “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII”, phát hành ngày 18/01/2016, gồm 1 mẫu.