Năm Tuất xem tranh biếm họa về những chú cún trên "Phây"

VietTimes -- Năm hết Tết đến, cùng đón chờ một mùa xuân mới, một năm mới với biểu trưng là những chú Chó thông minh. khỏe mạnh, chúng ta cùng vui vẻ với những bức tranh biếm họa về những chú chó trên mạng xã hội, những chú "cún" của thời "A còng", thời đại smartphone và Internet.
tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
tranh Dave Coverly (www.speedbump.com)
 tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)

Nguồn: FB Hữu Thiện