Năm Tuất xem tranh biếm họa về những chú cún trên "Phây"

VietTimes -- Năm hết Tết đến, cùng đón chờ một mùa xuân mới, một năm mới với biểu trưng là những chú Chó thông minh. khỏe mạnh, chúng ta cùng vui vẻ với những bức tranh biếm họa về những chú chó trên mạng xã hội, những chú "cún" của thời "A còng", thời đại smartphone và Internet.
Năm Tuất xem tranh biếm họa về những chú cún trên "Phây" ảnh 1tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
Năm Tuất xem tranh biếm họa về những chú cún trên "Phây" ảnh 3tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
Năm Tuất xem tranh biếm họa về những chú cún trên "Phây" ảnh 4tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
Năm Tuất xem tranh biếm họa về những chú cún trên "Phây" ảnh 5tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
Năm Tuất xem tranh biếm họa về những chú cún trên "Phây" ảnh 6tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
Năm Tuất xem tranh biếm họa về những chú cún trên "Phây" ảnh 7tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)
Năm Tuất xem tranh biếm họa về những chú cún trên "Phây" ảnh 8tranh Dave Coverly (www.speedbump.com)
Năm Tuất xem tranh biếm họa về những chú cún trên "Phây" ảnh 9 tranh Randy Glasbergen (www.glasbergen.com)

Nguồn: FB Hữu Thiện