Năm học 2017-2018: Hà Nội tuyển sinh trực tuyến mầm non, lớp 1, lớp 6

VietTimes -- Dự kiến tổng số trẻ, học sinh tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên toàn Hà Nội năm học 2017 - 2018 là 811.300 em, gồm 105.000 trẻ tuyển vào nhà trẻ;  452.000 trẻ tuyển vào mẫu giáo; 145.000 học sinh lớp 1 và tuyển vào lớp 6 là 109.300 học sinh
Hà Nội dự kiến thực hiện tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 15/6/2017 đến ngày 30/6/2017. Ảnh minh hoạ.
Hà Nội dự kiến thực hiện tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 15/6/2017 đến ngày 30/6/2017. Ảnh minh hoạ.

Đây cũng sẽ là năm học thứ hai Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên toàn thành phố, với thời gian dự kiến từ ngày 15/6/2017 đến ngày 30/6/2017.

Về thời gian tuyển sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến thực hiện tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến từ ngày 15/6/2017 đến ngày 30/6/2017; và tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp sẽ kéo dài từ ngày 1/7/2017 đến ngày 15/7/2017.

Đáng chú ý, theo tờ trình về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT mới được UBND TP Hà Nội chấp thuận, trong năm học này, đối với các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tuyển sinh theo phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; đồng thời tiếp  tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến  trên toàn thành phố.

Đề nghị của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 vừa được UBND TP Hà Nội chấp thuận.

Theo đó, Thành phố giao Sở GD&ĐT Hà Nội chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết công tác tuyển sinh; phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức toàn bộ công tác tuyển sinh đầu cấp trong năm học 2017 - 2018, bao gồm các trường công lập và ngoài công lập đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, công bằng, khách quan, thuận tiện cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Đồng thời, Thành phố cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “ba tăng, ba giảm” của ngành: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp và giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn, đặc biệt tránh tình trạng quá tải ở một số trường.

Theo thống kê của năm 2016, trong lĩnh vực GD&ĐT, Thành phố đang tập trung triển khai hệ thống sổ điểm điện tử. Kết quả, đã có 808/860 đơn vị đã cập nhật được 540.642/584.404 học sinh, cấp 34.103/34.036 tài khoản cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị. Các đơn vị tiến hành cập nhật đầy đủ hồ sơ học sinh, in sổ điểm cá nhân cho từng giáo viên, từng môn học, giáo viên các bộ môn tự nhập điểm định kỳ lên hệ thống.