Năm 2020: Hà Nội góp 20% doanh thu Công nghiệp CNTT cả nước

VietTimes -- Đến năm 2020, công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT của Hà Nội tăng trưởng 20%/năm và góp 30%/năm cho doanh thu lĩnh vực, hướng tới mục tiêu doanh thu công nghiệp CNTT của Hà Nội sẽ chiếm 20% tổng doanh thu công nghiệp CNTT cả nước.
Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” đặt mục tiêu đưa công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao và có giá trị xuất khẩu lớn vào 2025.
Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” đặt mục tiêu đưa công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao và có giá trị xuất khẩu lớn vào 2025.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Đặt trọng tâm là công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT

Theo kế hoạch này, Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, các sản phẩm phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT của Hà Nội đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ hiệu quả các tổ chức và công dân, xây dựng Hà Nội thành trung tâm sáng tạo, khởi nghiệp CNTT hàng đầu cả nước.

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế tri thức, có giá trị gia tăng cao, với trọng tâm là công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT; là động lực phát triển các ngành kinh tế khác để phát  triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Bên cạnh mục tiêu chiếm 20% tổng doanh thu công nghiệp CNTT cả nước, Kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 của UBND TP Hà Nội cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể khác như: Thu hút được khoảng 80.000 lao động trực tiếp về CNTT; Nâng cao sức cạnh tranh, duy trì vị trí thuộc nhóm 10 thành phố hấp dẫn nhất về gia công phần mềm toàn cầu; Đưa vào hoạt động 2 khu CNTT tập trung; Phát triển ít nhất 2 nhóm sản phẩm CNTT trọng điểm; đồng thời phấn đấu có 5% số doanh nghiệp CNTT trên địa bàn Hà Nội đạt các chứng chỉ CMM, CMMi, ISO/IEC…, ươm tạo được 70% số doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp trong tổng số doanh nghiệp CNTT hoạt động trong Vườn ươm.

Cũng theo UBND TP Hà Nội, 5 nội dung công việc sẽ được Thành phố tập trung triển khai trong thời gian tới để phát triển công nghiệp CNTT của Thành phố, bao gồm: Phát triển các khu CNTT tập trung; Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT của Hà Nội; Phát triển sản phẩm và dịch vụ CNTT; Phát triển nguồn nhân lực CNTT; và Xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển thị trường.

Trong đó, về phát triển các khu CNTT tập trung, Hà Nội sẽ tập trung triển khai xây dựng  và đưa vào hoạt động Khu Công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố theo mô hình khu CNTT tập trung chuẩn quốc tế, tạo môi trường làm việc hiện đại nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, các doanh nghiệp CNTT và nguồn nhân lực chất lượng cao về phần mềm và nội dung số; đồng thời đây cũng là trung tâm sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và ươm tạo doanh nghiệp CNTT hàng đầu của cả nước.

Kết nối các khu CNTT tập trung thành chuỗi

 5 nội dung công việc sẽ được Thành phố tập trung triển khai trong thời gian tới để phát triển công nghiệp CNTT của Thành phố, bao gồm: Phát triển các khu CNTT tập trung; Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT của Hà Nội; Phát triển sản phẩm và dịch vụ CNTT; Phát triển nguồn nhân lực CNTT; và Xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển thị trường.
Bên các mục tiêu trên, việc thu hút đầu tư và hoàn thiện khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội và khu Công viên CNTT Hà Nội cũng trở thành mục tiêu quan trọng. Hà Nội đặt trọng tâm là hoàn thành xây dựng các phân khu chức năng, các phân khu phục vụ sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ CNTT song song với việc đưa vào hoạt động những phân khu đã hoàn thiện. Đối với khu CNTT tập trung Cầu Giấy, phấn đấu tỷ trọng lao động CNTT trong khu chiếm khoảng 80% và tăng khoảng 5 - 10% doanh thu thuần trong lĩnh vực CNTT.

Đồng thời, kết nối các khu CNTT tập trung trên địa bàn thành chuỗi các khu CNTT tập trung của thành phố Hà Nội.

Về hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động, sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố, cùng với việc tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng doanh nghiệp, sản phẩm CNTT định kỳ hàng năm, cũng sẽ xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới sáng tạo Hà Nội để ươm tạo những dự án nhiều tiềm năng, những ý tưởng sáng tạo có tính khả thi, các doanh nghiệp CNTT khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh; tiến tới nhân rộng tạo thành mạng lưới các Vườn ươm doanh nghiệp CNTT trên địa bàn thành phố và kết nối với các vườn ươm trong cả nước.

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh như: đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường... để hỗ trợ doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ trên địa bàn. Hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT phát triển thương hiệu, sản phẩm mới, sản phẩm trọng điểm và thương mại hóa sản phẩm. Tổ chức hội nghị đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp CNTT để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; công khai kết quả giải quyết kiến nghị, khiếu nại của các doanh nghiệp trên Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố và Trang thông tin điện tử công nghiệp và doanh nghiệp CNTT thành phố Hà Nội.