Năm 2020: Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố thông minh

VietTimes --  Mục tiêu trọng tâm là xây dựng“Chính quyền điện tử” hiệu quả trong quản lý, điều hành; phát triển giáo dục thông minh, y tế thông minh, môi trường thông minh… hướng tới Bắc Ninh là tỉnh thân thiện đáng sống với nền kinh tế tri thức phát triển bền vững và đến năm 2025 có thể trở thành thành phố trực thuộc trung ương. 
Việc phát triển công nghệ thông tin phải được đi trước, tạo nền móng vững vàng để đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế-xã hội.
Việc phát triển công nghệ thông tin phải được đi trước, tạo nền móng vững vàng để đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế-xã hội.

Chiều 10/10, tại tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận phối hợp giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và tỉnh Bắc Ninh về thực hiện nhiệm vụ bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020. 

Chương trình nhằm mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác, phát huy thế mạnh của Ban Cơ yếu Chính phủ và tỉnh Bắc Ninh để huy động các nguồn lực tham gia tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo mật, xác thực, giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin đối với hệ thống công nghệ thông tin toàn tỉnh. Qua đó, chương trình nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. 

Theo đó, hai bên thống nhất sẽ phối hợp triển khai các giải pháp bảo mật kênh truyền cho hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Ninh và các dữ liệu phát sinh cần bảo mật. 

Về nội dung xác thực, hai bên tiếp tục cung cấp, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ triển khai chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Bắc Ninh cũng như tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và phối hợp triển khai giải pháp tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào các phần mềm dùng chung của tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ hỗ trợ giám sát an toàn mạng đối với hệ thống cơ sở hạ tầng, đồng thời tư vấn, hỗ trợ về đảm bảo an toàn, đánh giá mức an toàn và phối hợp, hỗ trợ ứng cứu sự cố an toàn thông tin. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, với tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển trung bình khoảng 9%/năm, trong những năm gần đây, Bắc Ninh đã tập trung phát triển hệ thống công nghệ thông tin, chuẩn bị hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn gặp nhiều hạn chế về mặt ứng dụng công nghệ thông tin. Giai đoạn 2016-2020, Bắc Ninh hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố thông minh cho giai đoạn tiếp theo và đặt mục tiêu đến năm 2025 có thể trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, việc phát triển công nghệ thông tin phải được đi trước, tạo nền móng vững vàng để đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, nếu không đảm bảo được phát triển công tác thông tin, giao dịch trực tuyến, tỉnh sẽ gặp rất khó khăn trong việc phát triển kinh tế, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân cũng như doanh nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vấn đề bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống công nghệ thông tin toàn tỉnh.