Năm 2019, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng vượt mức mục tiêu đề ra

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa công bố Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk (diễn ra ngày 8/12/2018). Tại buổi làm việc này, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đạt vượt mức chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng đã đề ra là 9% cho năm 2019 nhằm tạo đà phát triển cho các năm sau.

Quang cảnh buổi làm việc ngày 8/12/2018 (Nguồn: daklak.gov.vn)
Quang cảnh buổi làm việc ngày 8/12/2018 (Nguồn: daklak.gov.vn)

Tổng quan nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Đắk Lắk năm 2019

Theo kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định Đắk Lắk là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có diện tích lớn và cộng đồng các dân tộc giàu bản sắc văn hóa. Do đó, tỉnh Đắk Lắk có tiềm năng, lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại, du lịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo thời gian tới, Đắk Lắk cần động viên mạnh mẽ tinh thần, ý chí cách mạng kiên cường của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, để thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững biên cương của tổ quốc. Đồng thời, tỉnh cũng cần quan tâm đặc biệt tới chiến lược phát triển ngành giao thông vận tải, chủ động đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh và vùng Tây Nguyên.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày, tháng đầu năm 2019. Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đạt vượt mức chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng đã đề ra là 9% cho năm 2019, nhằm tạo đà phát triển cho các năm sau. Mặc khác, Thủ tướng cũng đặt mục tiêu tới năm 2020, GDP bình quân đầu người của tỉnh Đắk Lắk phải bằng bình quân cả nước.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cần huy động mọi nguồn đầu tư, đặc biệt là vốn ngoài nhà nước; phấn đấu tăng thu ngân sách, chống thất thu, với mục tiêu trước năm 2025 tỉnh tự cân đối được ngân sách.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk (Nguồn: daklak.gov.vn)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk (Nguồn: daklak.gov.vn) 

Phấn đấu sản xuất nông lâm nghiệp tăng bình quân trên 5%/năm

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Thủ tướng nhận định tỉnh Đắk Lắk cần tập trung phát triển một số lĩnh vực kinh tế - xã hội then chốt. 

Đối với ngành nông nghiệp, tỉnh cần cơ cấu lại theo hướng nông nghiệp xanh, sạch, công nghệ cao; phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp tăng bình quân trên 5%/năm.

Thủ Tướng đã đề ra nhiều giải pháp cho tỉnh Đắk Lắk để đạt được mục tiêu này, bao gồm: tăng cường thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn; thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ cao gắn với đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; tăng cường chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng và quảng bá thương hiệu.

Đặc biệt, tỉnh cần phát triển sản xuất kinh doanh cà phê - một "báu vật" thiên nhiên dành cho Đắk Lắk - theo chuỗi giá trị, để cà phê Buôn Ma Thuột trở thành ngành hàng có hàm lượng giá trị gia tăng cao, một sản phẩm có sức mạnh mang tầm thế giới.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng phải thực hiện tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tập trung xử lý đất rừng bị lấn chiếm trái phép; có giải pháp để xóa bỏ tình trạng đất đai nông lâm trường cho thuê theo kiểu phát canh thu tô; hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo chính sách nhà nước đã ban hành và đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Xác định văn hóa và du lịch là định hướng chủ đạo cho phát triển, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tăng cường phát triển toàn diện các lĩnh vực này, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của con người và vùng đất Tây Nguyên, tạo sức hút phát triển du lịch, dịch vụ.

Tỉnh Đắk Lắk thực hiện huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư các chương trình, dự án thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan tổng kết thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua, đề xuất xây dựng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025; xây dựng các mô hình mới phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Thường xuyên đối thoại, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp, người dân, nhất là ở cấp cơ sở; xây dựng và phát triển Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên với đầy đủ các chức năng (đầu mối giao thông, trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch, giải trí, trung tâm giáo dục, đào tạo, trung tâm y tế);

Thủ tướng cũng chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm đến quản lý về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường... Kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản./.