Năm 2018 huy động 212.000 tỷ đồng cho nông thôn mới và giảm nghèo

VietTimes – Đây là thông tin từ Hội nghị trực tuyến tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tổ chức chiều 28/2. Theo đó, nguồn vốn này sẽ sử dụng cho hai chương trình mục tiêu quốc gia, gồm Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.
Ảnh minh họa. Nguồn: Dân trí
Ảnh minh họa. Nguồn: Dân trí

Theo Bộ KHĐT, năm 2017 đã có 171.122 tỷ đồng được đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã có 3.069 xã (34,4%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 712 xã so với cuối năm 2016. Tăng thêm được 1.275 hợp tác xã nông nghiệp.

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trong năm 2017 đã giảm được giảm 1,51% hộ nghèo cả nước, số hộ nghèo cả nước hiện còn khoảng 6,72%.

Trong năm 2018, theo Bộ KHĐT, chương trình đặt mục tiêu phấn đấu cả nước có 39% xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng khoảng 5%) so với năm 2017, 54 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.Tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1-1,5%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Để đạt mục tiêu đề ra, cần huy động nguồn vốn khoảng 212.024 tỷ đồng cho hai chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, ngân sách trung ương đáp ứng được 16.024 tỷ đồng, địa phương được trên 26.000 tỷ đồng.

Phần trên 170.000 tỷ đồng nhu cầu cho hai chương trình này sẽ phụ thuộc vào huy động từ nguồn tín dụng ưu đãi, doanh nghiệp và các nguồn khác.