Muốn chặn “cuộc gọi rác”, thuê bao di động phải đăng ký?

Mới đây, Chính phủ đã công bố để lấy ý kiến dự thảo nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử và gọi điện.

Có thể đăng ký để không nhận tin nhắn rác

Theo dự thảo mới được công bố, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất mọi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo tới danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo. Song song với việc này thì mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

Để thực hiện điều này, Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ có trọng trách xây dựng một hệ thống quản lý danh sách số điện thoại không nhận tin nhắn rác và cuộc gọi quảng cáo. Các chủ thuê bao chỉ cần nhắn tin đăng ký hoặc hủy nhận tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo bằng cách gửi tin nhắn theo cú pháp về đầu số 456.

Được biết, hiện nay đầu số 456 được kết nối với tất cả các mạng di động Việt Nam và giao cho Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam để quản lý và vận hành. Các tổ chức, cá nhân sẽ không được gửi tin nhắn hay gọi điện quảng cáo cho các thuê báo đã đăng ký dịch vụ qua đầu số 456.

Đồng thời, dự thảo nghị định cũng quy định rõ ràng về định nghĩa tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo. Theo đó, tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo là tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.

Thắt chặt quản lý với các doanh nghiệp viễn thông

Dự thảo nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử và gọi điện có những quy định nhằm gắn trách nhiệm vào các doanh nghiệp viễn thông di động. Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm ngăn chặn, thu hồi số thuê bao được dùng để phát tán tin nhắn rác, thực hiện cuộc gọi rác và không được cung cấp dịch vụ tin nhắn cho các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo mà chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mã số quản lý. Đồng thời, các đơn vị này cũng cần phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn trong và ngoài nước ngăn chặn tin nhắn, cuộc gọi rác.

Không chỉ vậy, các doanh nghiệp viễn thông cũng phải cung cấp các công cụ tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác từ người sử dụng, công cụ đăng ký nhận, từ chối tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ những quy định này, có thể thấy dự thảo nghị định mới đang gắn chặt hơn trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông với việc xử lý tin nhắn, cuộc gọi rác.

Với lĩnh vực thư điện tử rác, dự thảo nghị định mới cũng quy định rõ ràng rằng bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức, xây dựng danh sách đen địa chỉ IP/dải IP (IP Blacklist) phát tán thư điện tử rác từ các nguồn thương mại và phi thương mại để làm cơ sở dữ liệu chung với mục đích cập nhật, chia sẻ đến các hệ thống máy chủ thư điện tử của các ISP, tổ chức nhằm hạn chế việc bị lạm dụng để phát tán thư điện tử rác từ các máy chủ mail.

Hiện tại, văn bản có giá trị pháp luật về lĩnh vực này là nghị định 90/2008 mới quy định về tin nhắn rác chứ chưa đề cập đến các cuộc gọi quảng cáo và cũng chưa nêu chi tiết trách nhiệm của các bên. Dự thảo nghị định mới được công bố để lấy ý kiến có quy định cả về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và nêu rõ trách nhiệm của từng bên.

Theo Tạp chí Diễn đàn đầu tư

https://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/2901434/muon-chan-cuoc-goi-rac-thue-bao-di-dong-phai-dang-ky