Mua lại ngân hàng giá 0 đồng không phải ép buộc

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định việc mua ngân hàng với giá 0 đồng là có đầy đủ cơ sở pháp lý. Việc mua lại này không phải ép buộc mà hoàn toàn trên cơ sở định giá DN, giá trị cổ phiếu, đánh giá độc lập khách quan và là cơ sở để xác định giá.
3 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng
3 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng

Ngày 13.10, trong thông báo của NHNN, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng cho biết, việc mua ngân hàng trong diện kiểm soát đặc biệt với giá 0 đồng là đủ cơ sở pháp lý.

Cụ thể, cơ sở pháp lý để NHNN mua ngân hàng giá 0 đồng là theo Điều 149 Luật Các TCTD có nêu rõ, NHNN có quyền trực tiếp mua hoặc chỉ định TCTD khác mua lại ngân hàng yếu kém và những ngân hàng thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Nếu ngân hàng đó không thực hiện được việc tăng vốn, không thực hiện phương án tăng vốn theo quy định của NHNN.

Trên cơ sở đó, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48 để hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục, các hình thức, biện pháp mua lại các ngân hàng trong diện kiểm soát đặc biệt. Quyết định này bao gồm việc định giá cổ phiếu, quyền các bên liên quan.

Bên cạnh đó, việc thực hiện mua ngân hàng với giá 0 đồng còn được dựa trên cơ sở Quyết định 254 của Thủ tướng Chính phủ về Cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015. Quyết định này đã nêu rõ quyền của NHNN sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, trong đó có việc buộc các TCTD yếu kém hợp nhất, sáp nhập, mua lại.

Không những vậy, Quyết định số 255 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số biện pháp bổ sung về tái cơ cấu giai đoạn 2011-2015, trong đó có nêu rõ chưa áp dụng các biện pháp phá sản theo quy định Luật Phá sản để giữ vững thị trường, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định chính trị.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng(Ảnh: NHNN)
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng(Ảnh: NHNN)

Về mức giá cụ thể khi mua lại ngân hàng, ông Nghĩa cho biết trong Quyết định 48 có nêu rõ phải thực hiện thuê các tổ chức tư vấn có chức năng định giá độc lập để xác định giá trị DN của ngân hàng. Trên cơ sở đó xác định giá trị cổ phiếu của các ngân hàng một cách độc lập, khách quan.

Do đó, dựa trên giá trị thực về vốn điều lệ của quỹ dự trữ còn lại của các ngân hàng trong diện kiểm soát đặc biệt thì NHNN sẽ quyết định mua lại trên cơ sở định giá độc lập.

Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu các chủ sở hữu của các TCTD đó thực hiện việc tăng vốn để đáp ứng chuẩn mực về an toàn vốn tối thiểu. Nếu TCTD không tăng được vốn thì NHNN sẽ mua. Còn mua giá nào thì phải dựa trên cơ sở giá trị DN đã được NHNN quyết định.

Như vậy, việc các ngân hàng được NHNN mua thời gian vừa qua hoàn toàn do công ty định giá độc lập tính toán định giá. Giá trị cổ phiếu của các ngân hàng này thậm chí là âm đồng, chứ không phải 0 đồng.

Và việc NHNN mua lại cổ phiếu của các ngân hàng yếu kém thời gian qua không phải ép buộc mà hoàn toàn trên cơ sở định giá DN, giá trị cổ phiếu, đánh giá độc lập khách quan và là cơ sở để xác định giá.

Theo Một thế giới