Một số chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng trong ngày 13/7

VietTimes - Một số chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong ngày 13/7: Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 địa phương; Hỗ trợ tái định cư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang; Rà soát điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Long An.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hải Phòng quyết định chuyển mục đích sử dụng 48 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng   1.429,11 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ tái định cư mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang thuộc Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang - quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức triển khai thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Rà soát điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không

Tại văn bản 5773/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện việc đánh giá môi trường chiến lược đối với điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (điều chỉnh Quy hoạch) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, rà soát các nội dung điều chỉnh Quy hoạch phù hợp với quy định của Luật hàng không dân dụng Việt Nam, đối với các nội dung điều chỉnh khác (gồm: mạng đường bay, đội tàu bay của các hãng hàng không, quản lý và đảm bảo hoạt động bay, công nghiệp hàng không, doanh nghiệp hàng không, nguồn nhân lực và cơ sở đào tạo) chỉ định hướng phát triển; hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

X.T