Một nửa số Bộ, ngành, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng giao

VietTimes -- Hết tháng 8/2016, chỉ gần 50% trong tổng số 3.726 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan, địa phương được hoàn thành đúng hạn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- (Ảnh: Chinhphu.vn).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- (Ảnh: Chinhphu.vn).

Cụ thể, theo số liệu thống kê trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi trong tổng số 3.726 nhiệm vụ chỉ có 1.739 nhiệm vụ đã hoàn thành (đúng hạn 1.310, quá hạn 429); chưa hoàn thành 1.987 (trong hạn 1.812, quá hạn 175).

"Đứng đầu" các bộ, cơ quan, địa phương "treo" lệnh Chính phủ là Bộ KHĐT và Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ KHĐT có 241 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trong số 87 nhiệm vụ đến hạn phải thực hiện, có 73 nhiệm vụ hoàn thành (63 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn), còn 14 nhiệm vụ đã quá hạn chưa thực hiện.

Bộ Tài chính có số nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn chỉ chiếm 5% trên tổng số 170 nhiệm vụ được giao. Trong số 100 nhiệm vụ đến hạn phải thực hiện có 95 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 5 nhiệm vụ chưa thực hiện.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tăng cường hơn nữa vai trò theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao cho các bộ, địa phương.