Mọi người phải đóng quỹ phòng - chống thiên tai

TP HCM.UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch về việc thu – nộp Quỹ phòng, chống thiên tai TP. Theo đó, nam từ đủ 18 đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 đến hết 55 tuổi đều là đối tượng nộp Quỹ phòng, chống thiên tai 
Mọi người phải đóng quỹ phòng - chống thiên tai

Đối tượng thu là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (doanh nghiệp). Mỗi doanh nghiệp phải đóng 2/10.000 trên tổng số vốn sản xuất – kinh doanh nhưng tối thiểu là 500.000 đồng, tối đa là 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

Quỹ Phòng, chống thiên tai TP sẽ chịu trách nhiệm thu công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH do Cục Thuế TP quản lý và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

UBND quận – huyện sẽ thu các tổ chức, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp không thuộc đối tượng thu của Quỹ Phòng, chống thiên tai TP. Số doanh nghiệp phải nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai TP là 140.545 đơn vị với số tiền hơn 292 tỉ đồng.

Ngoài ra, công dân Việt Nam, nam từ đủ 18 đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 đến hết 55 tuổi cũng là đối tượng đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai TP 1 lần/năm, với số tiền 15.000 đồng.

Riêng cán bộ, công chức, viên chức đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp. Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng.

Các đối tượng trên nộp quỹ một lần trước 15-12.

Theo NLĐ