Mỗi bộ 5 thứ trưởng, trừ Bộ Công an, Quốc phòng

Dự thảo luật Tổ chức chính phủ quy định cứng số lượng tối đa thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 5.
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng

UB Thường vụ QH có nhiều băn khoăn xung quanh quy định này.

Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội QH Trương Thị Mai đề nghị cân nhắc tình hình thực tế. "Chẳng hạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất lớn, nếu để khung quá hẹp như vậy, không biết có đủ để phân công cán bộ điều hành không?", bà Mai nói.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đồng tình: Có những bộ nhập từ nhiều bộ, nếu khống chế chỉ có 5 thứ trưởng thì chưa phù hợp.

Ông Ksor Phước đề nghị cân nhắc thêm, những trường hợp cấp phó vượt quá 5 thì QH cân nhắc, linh động. Với những tổng cục lớn tương đương một bộ cũng nên cân nhắc số lượng cấp phó cho phù hợp.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thì đề nghị: Số lượng cấp phó phải quy định vào luật theo hướng, ở cấp bộ và cơ quan ngang bộ không quá 5. Riêng Bộ Công an, Quốc phòng quy định không quá 6. Đối với cấp tổng cục nên quy định cấp phó không quá 4, cấp cục không quá 3, cấp vụ không quá 2.

Kết luận buổi thảo luận, Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu nói các ý kiến đều thống nhất quan điểm việc quy định trong luật số lượng cấp phó ở bộ, cơ quan ngang bộ là cần thiết.

Theo đó, Thường vụ QH sẽ trình QH theo hướng xác định rõ số lượng tối đa thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ là 5, trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng không quá 6; số lượng cấp phó của tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tối đa là 4. Số cấp phó của cục, văn phòng, thanh tra và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ không quá 3.

Theo VNN