MobiFone có Chủ tịch, Tổng giám đốc mới

Chiều nay, 21/4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổnggiám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao quyết định Chủ tịch MobiFone cho ông Lê Nam Trà và Tổng giám đốc MobiFone cho ông Cao Duy Hải.
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao quyết định Chủ tịch MobiFone cho ông Lê Nam Trà và Tổng giám đốc MobiFone cho ông Cao Duy Hải.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã tới dự, phát biểu và trao Quyết định bổ nhiệm. Tại buổi lễ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 574/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2015, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Nam Trà, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty viễn thông MobiFone.

Quyết định số 575/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2015, điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Duy Hải, Giám đốc Công ty Dịch vụ viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông MobiFone.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định số 592/QĐ-BTTTT ngày 21/4/2015, giao bà Hoàng Thị Tuyết, chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, BộThông tin và Truyền thông, làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng công ty viễn thông MobiFone. Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo VNMedia