Bộ Thông tin & Truyền thông bổ nhiệm 9 lãnh đạo mới

Sáng nay, 12/3/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm cho 9 lãnh đạo cấp Cục, Vụ, Viện, trong đó có Cục trưởng Cục Viễn thông, Cục Bưu điện Trung ương...
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm cán bộ
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức; các Thứ trưởng Bộ TT&TT và đại diện các đơn vị, các doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT gồm VNPT, MobiFone, VTC đã tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Bộ TT&TT đã công bố 9 quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ký quyết định gồm:

1/ Quyết định số 288/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2015 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Tâm, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, Thư ký Bộ trưởng giữ chức Cục trưởng Cục Viễn thông.

2/ Quyết định số 291 ngày 12/3/2015 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam giữ chức Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2015.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho các cán bộ.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cho các cán bộ.

3/ Quyết định số 292/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2015 bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Minh Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam giữ chức Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2015.

4/ Quyết định số 265/QĐ-BTTTT tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2015.

5/ Quyết định số 293/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2015 điều động và bổ nhiệm ông Lê Xuân Lan, Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT giữ Trưởng Ban Lịch sử - Truyền thống, hàm Vụ trưởng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2015.

6/ Quyết định số 294/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2015 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT, hàm Vụ trưởng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2015.

7/ Quyết định số 295/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2015 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Duyên, Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô Tuyến điện giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2015.

8/ Quyết định số 290/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2015 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Đăng Phương, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ TT&TT tại miền Trung - Tây Nguyên làm Phó Trưởng Ban Lịch sử - Truyền thống, hàm Vụ trưởng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2015.

9/ Quyết định số 289/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2015 điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT giữ chức Phó Ban Thi đua - Truyền thống, hàm Vụ phó, có hiệu lực 16/3/2015.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm đợt này và cho biết các đồng chí được điều động và bổ nhiệm đều là các đồng chí được đào tạo cơ bản, tại chỗ có độ tuổi phù hợp, có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Trí thức trẻ/Bộ thông tin và truyền thông