MBBank tăng vốn lên hơn 17 nghìn tỷ đồng, báo lãi 2.788 tỷ đồng

VietTimes -- Ngân hàng TMCP Quân đội (HSX: MBB) vừa có văn bản gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HoSE), thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Cùng ngày, ngân hàng cũng thực hiện công bố BCTC Quý III, báo lãi 2.788 tỷ đồng.
MBBank tăng vốn lên hơn 17 nghìn tỷ đồng, báo lãi 2.788 tỷ đồng.
MBBank tăng vốn lên hơn 17 nghìn tỷ đồng, báo lãi 2.788 tỷ đồng.

Theo đó, vố điều lệ của MBB sẽ tăng từ mức 16.311,8 tỷ đồng lên thành 17.127,4 tỷ đồng, sau khi ngân hàng thực hiện phát hành 81.559.091 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp) để trả cổ tức đợt 02 năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016.

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang hưu hành của MBB cũng vì đó mà nâng lên con số 1.712.740.909 đơn vị.

Văn bản cho biết, ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 25/10/2016, ngày giao dịch không hưởng quyền là 24/10/2016, ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành là 05/12/2016.

Tổng số cổ đông được phân phối trong lần này của MBB là 14.394 cổ đông.

Về phương thức xử lý cổ phiếu riêng lẻ, ngân hàng cho hay, số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, số phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh là 8.522 cổ phiếu được chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân đội quản lý, phù hợp quy định pháp luật.

Liên quan đến MBB, mới đây, ngân hàng này cũng vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2016.

Theo đó, tính đến ngày 30/09/2016, tổng tài sản của ngân hàng đạt 239 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm. Vốn điều lệ của ngân hàng tăng thêm 311 tỷ đồng lên 16.311 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng đạt 145 nghìn tỷ, tăng 19,8%. Tiền gửi của khách hàng đạt 186 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7%.

Trong quý III, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 2.070 tỷ đồng, tăng 30% và 9 tháng đạt 5.696 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Các hoạt động có kết quả khởi sắc như kinh doanh chứng khoán lãi 145 tỷ, lãi thuần từ hoạt động khác là 135 tỷ. Bên cạnh đó, một số hoạt động có kết quả đi xuống như dịch vụ giảm lãi 11%, kinh doanh ngoại hối giảm lãi 76% so với cùng kỳ.

Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ đạt 2.547 tỷ đồng, tăng 24%. Chi phí hoạt động tăng 33% lên 1.075 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí dự phòng tăng 6% chiếm 545 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế trong quý III của MBB đạt 926 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.788 tỷ đồng, tăng 9,2%. Sau thuế, MBB ghi nhận 2.243 tỷ đồng, tăng 11,6%.

Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,33% tổng dư nợ cho vay, giảm so với thời điểm đầu năm (1,6%).