MB được NHNN chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên 17.127 tỷ đồng

VietTimes -- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ra văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Quân đội được phép tăng vốn điều lệ từ 16.311 tỷ đồng lên 17.127 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Quân đội được phép tăng vốn điều lệ từ 16.311 tỷ đồng lên 17.127 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Quân đội được phép tăng vốn điều lệ từ 16.311 tỷ đồng lên 17.127 tỷ đồng

Theo văn bản số 7445/NHNN-TTGSNH ra ngày 4/10/2016, NHNN đã chấp thuận cho MB tăng vốn điều lệ từ 16.311 tỷ đồng lên 17.127 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của nhà băng này thông qua.

Ngoài việc yêu cầu MB phải thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật, NHNN còn yêu cầu MB sau khi hoàn tất việc tăng vốn, ngân hàng này phải có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi VĐL tại Giấy phép hoạt động cho NHNN bao gồm: văn bản của Chủ tịch HĐQT MB báo cáo về kết quả thực hiện việc thay đổi mức vốn điều lệ và đề nghị sửa đổi Giấy phép hoạt động theo mức vốn điều lệ thay đổi; báo cáo số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông lớn và người liên quan, cổ đông là thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người có liên quan, cùng những tài liệu chứng minh MB đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ.

Mặt khác, NHNN lưu ý, trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông của MB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản trên sẽ hết hiệu lực pháp lý.

Ngân hàng TMCP Quân đội là một ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập từ 14/9/1994 với mục tiêu hỗ trợ cho các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế. Với số vốn ban đầu chưa đến 20 tỷ đồng, sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, MB có những bướt phát triển mạnh mẽ và là một trong số những ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận kinh doanh, hiệu quả hoạt động trong nhóm các các ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh. Ngày 8/3/2016, MB đã thực hiện việc sáp nhập với Công ty Tài chính CP Sông Đà, ngân hàng này đã tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi tích hợp pháp của CT Tài chính CP Sông Đà.

Tính đến 30/6/2016, MB  có vốn điều lệ là 16.311 tỷ đồng với 8.723 nhân viên, 1 hội sở chính,  83 chi nhánh và 169 phòng giao dịch và 1 văn phòng đại diện tại nước ngoài. Tổng tài sản của MB đạt 239.121 tỷ đồng, Tiền gửi KH đạt 190.490 tỷ đồng, Cho vay khách hàng đạt 141.530 tỷ đồng, những con số này đều thể hiện mức tăng trưởng tương đối ấn tượng so với thời điểm cuối năm 2015.

Hết quý 2/2016, Lợi nhuận trước thuế của MB đat 979 tỷ đồng,giảm nhẹ so 5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu của MB đang duy trì ở 1,33%, đây là con số khá thấp so với tỷ lệ nợ xấu 2,78% (tính đến 5/2016) của toàn ngành.