Ngân hàng Nhà nước mua OceanBank giá 0 đồng

Ngân hàng Nhà nước mua OceanBank giá 0 đồng

Ngân hàng Đại Dương là trường hợp thứ 2 được cơ quan quản lý mua lại với giá 0 đồng, sau VNCB.Quyết định nêu trên được đại diện Ngân hàng Nhà nước thông báo tại Đại hội cổ đông thường niên của OceanBank sáng nay (25/4).