Mạng lưới PwC mở rộng quan hệ hợp tác với Microsoft

VietTimes -- PwC – mạng lưới công ty toàn cầu chuyên cung cấp cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao - vừa công bố kế hoạch mở rộng quan hệ liên minh với Microsoft trên toàn thế giới.
Quan hệ liên minh mở rộng này sẽ giúp PwC phát triển các giải pháp sáng tạo cho các ngành nghề khác nhau bằng công nghệ của Microsoft.
Quan hệ liên minh mở rộng này sẽ giúp PwC phát triển các giải pháp sáng tạo cho các ngành nghề khác nhau bằng công nghệ của Microsoft.

Với quyết định này, các công ty PwC trên toàn cầu sẽ nâng cao khả năng hỗ trợ các khách hàng sử dụng công nghệ của Microsoft để chuyển đổi hoạt động kinh doanh và năng lực công nghệ số với quy mô lớn.

Ông Miles Everson – Lãnh đạo dịch vụ Tư vấn của PwC trên toàn cầu cho biết: “Thông qua hợp tác với Microsoft, PwC đã và đang cung cấp những kiến thức kinh doanh, hiểu biết chuyên sâu trong từng ngành, cũng như những giải pháp sáng tạo trên nền tảng của Microsoft nhằm giúp các khách hàng doanh nghiệp đạt được mục tiêu chuyển đổi công nghệ số và hoạt động kinh doanh. Liên minh mới này tạo điều kiện cho PwC và Microsoft mở rộng quan hệ hợp tác sẵn có để cùng hỗ trợ khách hàng chuyển đổi hoạt động kinh doanh thông qua công nghệ.”

Đại diện của PwC cũng cho biết, khách hàng trên toàn thế giới sẽ được PwC sẽ hỗ trợ xuyên suốt từ giai đoạn xây dựng chiến lược đến thực thi, nhằm thực hiện thành công các dự án chuyển đổi công nghệ số, kinh doanh và điện toán đám mây có sử dụng các sản phẩm công nghệ của Microsoft như Microsoft Azure, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Office 365 hay Microsoft Power BI.

PwC cũng sẽ sử dụng bộ phần mềm Cortana Intelligence Suite, Azure IoT Suite và các dịch vụ an ninh mạng của Microsoft. Quan hệ liên minh mở rộng này sẽ giúp PwC phát triển các giải pháp sáng tạo cho các ngành nghề khác nhau bằng công nghệ của Microsoft.

Ông Judson Althoff, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Kinh doanh Thương mại Toàn cầu của Tập đoàn Microsoft cho biết: “Thông qua việc mở rộng quan hệ liên minh bao quát toàn bộ nền tảng công nghệ của Microsoft cũng như việc chia sẻ những năng lực và tầm nhìn tương đồng, PwC và Microsoft sẽ giúp khách hàng đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi công nghệ số của mình”.

Việc mở rộng hợp tác này được hai PwC và Microsoft đánh giá là một dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề cho hợp tác sâu rộng hơn về các vấn đề cơ hội và thách thức kinh doanh của khách hàng trên quy mô toàn cầu