Lương hưu thấp sẽ được tăng thêm 250.000 đồng/tháng ?

Thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH, đơn vị này vừa trình Chính phủ phương án xử lý đối với mức lương hưu của người có mức lương hưu thấp (thấp hơn hoặc bằng 2,5 triệu đồng/tháng).
Lương hưu thấp sẽ được tăng thêm 250.000 đồng/tháng ?

Theo Bộ LĐ-TB&XH, để phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước và tuân thủ đúng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì việc điều chỉnh chỉ xử lý đối với đối tượng người nghỉ hưu, người hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng trước tháng 4/1993.

Kinh phí điều chỉnh sẽ do ngân sách Nhà nước đảm bảo. Mức điều chỉnh được đề xuất là tăng thêm 250.000 đồng/người/tháng đối với người có mức lương hưu dưới 2,5 triệu đồng/tháng, mức lương hưu sau điều chỉnh không vượt quá 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo CAND