Lớp học của tương lai - máy tính bảng, điện toán đám mây và e-learing

VietTimes -- Trong tương lai gần, máy tính bảng, điện toán đám mây và e-learning sẽ là thành phần không thể thiếu được trong một lớp học ứng dụng công nghệ hiện đại. Thay vào cặp sách "mai rùa" nặng nề trên lưng sẽ là một máy tính bảng tích hợp tất cả.
Lớp học của tương lai - máy tính bảng, điện toán đám mây và e-learing

TTB