Lãnh đạo Đà Nẵng “mở kênh” tiếp nhận kiến nghị trực tiếp

VietTimes -- Bức xúc, vướng mắc về thủ tục hành chính, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể kiến nghị trực tiếp đến Thành ủy, UBND TP để được xử lý.
Lãnh đạo Đà Nẵng "mở kênh" tiếp nhận kiến nghị trực tiếp
Lãnh đạo Đà Nẵng "mở kênh" tiếp nhận kiến nghị trực tiếp

Ngày 1/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết UBND TP này vừa ban hành quy trình thực hiện thí điểm việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn từ nay đến hết ngày 30/6/2017.

Quy trình nhằm giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn TP; Góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương.

Bên cạnh các kênh tiếp nhận kiến nghị là các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Văn phòng VCCI, Tổng đài hành chính công-1022, Cổng Thông tin điện tử TP, Sở KH-ĐT, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện,...Doanh nghiệp và các nhà đầu tư cũng có thể gửi kiến nghị trực tiếp đến Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng để được xử lý nếu quy trình và thời gian giải quyết tại các cơ quan khác không đảm bảo.

Theo quy trình, trường hợp kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan tiếp nhận thì thời gian xử lý không quá 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận. Trường hợp kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, ngành thì cơ quan tiếp nhận phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư được biết, nhưng thời gian xử lý không quá 20 ngày làm việc. Tất cả các kết quả xử lý sẽ được chuyển trả trực tiếp và đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng tại địa chỉ: http://www.danang.gov.vn.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc không thực hiện đầy đủ các quy định thì phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND TP.

Sau khi thực hiện thí điểm, các cơ quan liên quan sẽ tiến hành đánh giá kết quả thí điểm, tiến tới xây dựng Quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn TP Đà Nẵng.