Lãnh đạo chủ chốt nào từng được bầu vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội?

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Cuông, ĐBQH khóa XI, XII cho biết, trước đây từng có một số chức danh lãnh đạo chủ chốt được bầu vào cuối nhiệm kỳ Quốc hội.
Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ngày 6/4 tới, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bầu mới.
Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ngày 6/4 tới, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bầu mới.

Theo ông Lê Văn Cuông, tại Quốc hội khóa X khi đồng chí Nông Đức Mạnh chuyển sang làm Tổng Bí thư, cuối nhiệm kỳ Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Văn An làm Chủ tịch Quốc hội.

Tiếp đó, đến cuối nhiệm kỳ khóa XI khi đồng chí Nguyễn Văn An nghỉ hưu, Quốc hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch Quốc hội.

“Khi Thủ tướng Phan Văn Khải nghỉ, Quốc hội cũng đã bầu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào cuối nhiệm kỳ khóa XI. Như vậy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước cũng có những điều chỉnh ở giữa hoặc cuối nhiệm kỳ chứ không phải không có tiền lệ”, ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Đề cập đến quy trình bầu các chức danh chủ chốt của Nhà nước, ông Lê Văn Cuông cho biết, thông thường khi một đồng chí về nghỉ sẽ có đơn xin từ nhiệm, sau đó Quốc hội sẽ cho ý kiến và ra nghị quyết đồng ý cho đồng chí đó nghỉ qua hình thức bỏ phiếu.

Với Chủ tịch nước thì Chủ tịch Quốc hội sẽ giới thiệu đồng chí mới. Thủ tướng thì Chủ tịch nước sẽ giới thiệu. Còn các đồng chí Phó chủ tịch nước thì Chủ tịch nước giới thiệu.

Phó Thủ tướng hay Bộ trưởng thì đồng chí Thủ tướng giới thiệu. Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì đồng chí Chủ tịch Quốc hội giới thiệu…

Việc bầu các chức danh chủ chốt của nhà nước được thực hiện theo quy trình như vậy. Sau đó, Quốc hội sẽ họp đoàn để trao đổi, cần thiết sẽ lấy phiếu thăm dò, sau đó tập hợp phiếu lại ra Quốc hội họp phê chuẩn.

“Thủ tục cũng tiến hành như đầu nhiệm kỳ Đại hội. Tuy nhiên, chỉ có một cái khác là ở giữa nhiệm kỳ người nghỉ sẽ phải có cái đơn xin từ nhiệm nhưng cái đơn đó có được chấp nhận hay không thì Quốc hội sẽ lấy ý kiến đại biểu bằng việc biểu quyết, bỏ phiếu. Sau đó, Quốc hội ra nghị quyết cho đồng chí được nghỉ vị trí đó”, ông Cuông cho biết.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi tối 22/3 về việc vì sao tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, Quốc hội vẫn tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Văn Cuông cho biết, theo sự phân công của Đảng, vì Đảng lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của đất nước, trong đó có lãnh đạo về công tác nhân sự cho nên công tác cán bộ là công tác của Đảng.

Vì vậy, sau Đại hội Đảng, Đảng có sự phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách cơ quan của Đảng, Nhà nước, trong đó có Quốc hội, Chính phủ. Vì thế, vấn đề trên diễn ra bình thường và không có gì là mới hay chưa có tiền lệ.

Theo ông Cuông, trước đây thường đến khi bầu Quốc hội khóa mớixong mới kiện toàn bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, từ nay đến thời gian bầu xong Quốc hội khóa XIV xa quá. Do vậy, không thể để có một “khoảng trống quyền lực” được. Hơn nữa, từ nay đến đó, các đồng chí đứng đầu nhà nước như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng lại không ở trong Ban Chấp hành Trung ương khóa 12, không ở trong Bộ Chính trị thì sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cũng bị ảnh hưởng.

“Vấn đề này, tôi nghĩ đây cũng là việc làm rất cần thiết để tạo tiền đề cho nhiệm kỳ sau. Khi các đồng chí vào cuộc nắm bắt tình hình quen rồi, sau bầu cử Quốc hội sẽ kiện toàn lại các chức danh này. Khi đó các đồng chí mới này đã quen với công việc, hoặc là đã xây dựng đề án, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ sau thuận lợi hơn. Do vậy đây là điều không có vấn đề gì, ngoại trừ nó tạo ra tính kế thừa cho các bộ máy được vận hành liên tục, tạo cho những người lãnh đạo mới nhập cuộc thuận lợi và tạo điều kiện cho Quốc hội khóa XIV cơ sở vững chắc hơn”, ông Lê Văn Cuông nói.

Theo Infonet