"Thế giới có nữ làm Thủ tướng, Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ lâu rồi"

"Thế giới có nữ làm Thủ tướng, Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ lâu rồi"

"Đây là dấu ấn đầu tiên, là tiền lệ rất đáng mừng. Nhưng tôi lưu ý rằng, nhìn ra thế giới thì nữ làm Thủ tướng, Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ lâu rồi", đai biểu Dương Trung Quốc nói về việc lần đầu tiên giới thiệu ứng cử viên nữ vào chức vụ Chủ tịch Quốc hội...