Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam nói gì về việc huỷ 185 sổ đỏ đã cấp cho doanh nghiệp?

VietTimes – Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam khẳng định việc cấp 185 sổ đỏ có ghi nợ tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp và thực hiện quyết định huỷ số sổ đỏ này là đúng luật.

Một sổ đỏ có ghi nợ tiền sử dụng đất được tỉnh Quảng Nam cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Một sổ đỏ có ghi nợ tiền sử dụng đất được tỉnh Quảng Nam cấp cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Cấp sổ đỏ cho nợ tiền sử dụng đất để thu hút đầu tư!

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam vừa trả lời VietTimes về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan đến việc cấp và thu hồi 185 sổ đỏ cho nợ tiền sử dụng đất ở địa phương.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam - việc UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) cho Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 6 và Khu đô thị số 11 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn được ghi nợ tiền sử dụng đất có thời hạn là thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh lúc bấy giờ.

“Việc cấp giấy chứng nhận nhằm thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có chứng thư pháp lý để yên tâm đầu tư xây dựng, thực hiện dự án, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định”- ông Nguyễn Trường Sơn cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất đối với Công ty TNHH Chí Thành, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Kết luận số 106/KL-UBND ngày 12/9/2016, theo đó Sở TN&MT có sai sót trong việc chưa chủ động, phối hợp, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh về các thủ tục giao đất và xử lý vấn đề nợ tiền sử dụng đất của Công ty TNHH Chí Thành.

“Sở TN&MT, các đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức, cá nhân đã tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời rà soát và tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đã cấp do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính”- ông Sơn cho biết thêm.

Ông Sơn khẳng định: Theo quy định pháp luật, việc người sử dụng đất muốn thực hiện các quyền thì phải có giấy chứng nhận và giấy chứng nhận đó không bị hạn chế các quyền, trong khi đó giấy chứng nhận cấp cho công ty có nội dung ghi nợ tiền sử dụng đất (chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính) thì chưa đủ điều kiện để thực hiện các quyền mà Công ty TNHH Chí Thành và các bên liên quan vẫn thực hiện giao dịch, là trái quy định.

Bên cạnh đó, tại thời điểm thực hiện giao dịch, Công ty TNHH Chí Thành và các bên có liên quan không phản ánh, thông tin về Sở TN&MT nên sở cũng như các đơn vị trực thuộc không biết để xử lý.

Huỷ… đúng luật!

Về nội dung thu hồi giấy chứng nhận, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho biết, qua kiểm tra, rà soát, mặc dù doanh nghiệp được UBND tỉnh cho phép nợ tiền sử dụng đất và quá thời gian gia hạn, nhưng doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì cần phải thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

“Sau khi có quyết định thu hồi của UBND tỉnh Quảng Nam, Sở TN&MT đã nhiều lần yêu cầu công ty giao nộp 185 giấy chứng nhận đã bị thu hồi, nhưng công ty không thực hiện. Theo quy định tại khoản 7 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đã cấp thì: “7. Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp...”. Vì thế, việc UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định hủy giấy chứng nhận của Công ty TNHH Chí Thành là đảm bảo quy định pháp luật”- ông Sơn khẳng định.

Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam nói gì về việc huỷ 185 sổ đỏ đã cấp cho doanh nghiệp? ảnh 1
Một góc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam cho biết thêm: Về việc Công ty TNHH Chí Thành đã thực hiện một phần nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất), thì tại Quyết định số 3096/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 về việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho công ty này, UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất chủ trương cho phép công ty được cấp lại giấy chứng nhận đối với diện tích đất tương ứng số tiền sử dụng đất mà công ty đã nộp.

Tuy nhiên, từ đó đến nay công ty không phối hợp, không liên hệ đến Sở TN&MT cũng như các đơn vị trực thuộc để thực hiện các thủ tục cấp lại giấy chứng nhận theo quy định.

Như vậy, theo Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, việc UBND tỉnh Quảng Nam cấp 185 giấy chứng nhận có ghi nợ tiền sử dụng đất cho Công ty TNHH Chí Thành và thực hiện thu hồi, huỷ số giấy chứng nhận này do doanh nghiệp không giao nộp lại giấy chứng nhận là đúng luật.
Tuy nhiên, việc giải quyết hệ luỵ của các quyết định này đang là vấn đề được dư luận quan tâm, nhất là đối với bên thứ ba khi sử dụng các giấy chứng nhận trên để thực hiện các giao dịch.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin…