Lạm phát cấp phó, Đà Nẵng giải trình gì với Đoàn công tác Quốc hội?

VietTimes -- Ngày 27/4, đoàn công tác Đại biểu Quốc hội có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.
ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trả lời ý kiến của đoàn công tác Đại biểu Quốc hội tại buổi làm việc
ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trả lời ý kiến của đoàn công tác Đại biểu Quốc hội tại buổi làm việc

Cuộc làm việc nhằm tìm hiểu khó khăn, vướng mắc của địa phương về những vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, tinh giản bộ máy quản lý nhà nước trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, Đà Nẵng rất quan tâm đến các nhận định, đánh giá của đoàn Đại biểu Quốc hội đối với công tác cải cách hành chính, bộ máy công chức, biên chế, cơ chế hoạt động liên ngành...

Đồng thời hy vọng những ý kiến đóng góp sẽ giúp Đà Nẵng cải cách tốt hơn nữa về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Chia sẻ quan điểm với Đà Nẵng, các thành viên Đoàn công tác Đại biểu Quốc hội hy vọng Đà Nẵng sẽ có nhiều ý kiến chia sẻ liên quan các vấn đề mà chính quyền và người dân. Nhất là các nội dung liên quan công tác cải cách hành chính, các ý kiến về phân cấp quản lý giữa địa phương và Trung ương; tình trạng chồng chéo, trùng lặp giữa các đơn vị sở, ngành, như: vấn đề quản lý xây dựng công trình cơ bản của Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm giữa Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Y tế...; mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp Nhà nước... 

Đặc biệt là liên quan đến quy định tại Nghị định 24/2014 về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc TW với số lượng cấp phó Giám đốc sở không quá 3 người. Nhưng tại một số Sở ngành của Đà Nẵng có số lượng cấp phó vượt qua quy định này. Nhiều nhất là Sở Y tế TP Đà Nẵng có đến 5 phó Giám đốc ở thời điểm này, bao gồm: ông Trần Văn Nhật, ông Nguyễn Út, ông Nguyễn Tấn Hải, ông Trần Ngọc Thạnh, ông Nguyễn Tiên Hồng, hay Sở Lao động & Thương binh Xã hội cũng thừa phó Giám đốc sở,…

Liên quan câu hỏi chất vất của đoàn Đại biểu Quốc hội, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng chia sẻ: "Việc một số sở có nhiều cấp phó do trong quá trình bổ nhiệm trước đây, cũng như do tính chất sắp xếp, cho dù theo nguyên tắc không bổ nhiệm thêm phó Giám đốc sở. Liên quan lộ trình xử lý việc này sẽ được tiến hành trong năm 2017-2018 và sau đó sẽ đảm bảo đúng như quy định”.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho rằng, do liên quan đến một số quy định chồng chéo do đa ngành, đa lĩnh vực đã dẫn đến sự chồng chéo trong công tác quản lý, sắp xếp nhân sự.