Lãi lớn, TTF vẫn bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

VietTimes – Khoản lỗ lũy kế 2.965,8 tỷ đồng và tổng nợ phải trả vượt tổng tài sản gần 560 tỷ đồng của Gỗ Trường Thành khiến kiểm toán viên đặt nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.
Ảnh minh họa (Nguồn: TTF)
Ảnh minh họa (Nguồn: TTF)

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã CK: TTF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 sau soát xét.

Theo đó, doanh thu thuần của TTF chỉ đạt 559 tỷ đồng, giảm 10,6% sau soát xét. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm 15% - từ mức 528,3 tỷ đồng trước soát xét xuống 367,5 tỷ đồng sau soát xét. Do đó, biên lợi nhuận gộp của TTF tăng lên 34,3%, tương ứng mức lợi nhuận gộp đạt mức 191,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính TTF cũng được điều chỉnh giảm 46%, từ 18,4 tỷ đồng xuống dưới 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số khoản mục khác ảnh hưởng tới lợi nhuận sau thuế của TTF được điều chỉnh giảm nhẹ so với báo cáo tự lập như: lỗ trong công ty liên doanh, liên kết; chi phí tài chính; chi phí bán hàng; chi phí quản lý doanh nghiệp.

Do vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau soát xét của TTF đạt 40,7 tỷ đồng thay vì âm 55,6 tỷ đồng như báo cáo do doanh nghiệp tự lập.

Được biết, thu nhập khác và lợi nhuận khác của TTF ở báo cáo soát xét cùng giảm lần lượt 93,4% và 98% so với báo cáo tự lập, nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận sau thuế của TTF vẫn ở mức 43 tỷ đồng, tăng gần 74% so với báo cáo tự lập trước đó.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cũng tăng 130% so với số liệu báo cáo tự lập, lên mức 53 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến ngày 30/6/2020, khoản lỗ lũy kế của TTF đạt 2.965,8 tỷ đồng; đồng thời, tổng nợ phải trả và nợ phải trả ngắn hạn vượt tổng tài sản và tài sản ngắn hạn với số tiền lần lượt lần lượt là 559,3 tỷ đồng và 779,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, TTF cũng trình bày các khoản vay với ngân hàng và bên thứ ba đã quá hạn phải hoàn trả với tổng số tiền là 126 tỷ đồng.

Kiểm toán viên cho rằng, các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của TTF (gồm công ty mẹ và các công ty con).

Năm 2020, TTF đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2.427 tỷ đồng và 67 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm 2020, TTF mới chỉ thực hiện được 23% chỉ tiêu doanh thu và 61% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Vừa qua, ngày 25/8, TTF đã thông báo ông Võ Trường Thành và con trai là ông Võ Văn Diệp Tuấn đã hoàn tất việc chuyển giao tài sản theo thỏa thuận khắc phục hậu quả trước bê bối “bốc hơi” hàng nghìn tỷ đồng hàng tồn kho của công ty vào năm 2016./.