UBCKNN từ chối đề nghị gia hạn BCTC của TTF

VietTimes -- Những lý do TTF đưa ra không thuộc phạm vi bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn…) nên UBCK Nhà nước đã từ chối đề nghị gia hạn BCTC quý và BCTC bán niên soát xét năm 2017 của công ty này.

Gỗ Trường Thành tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn - Ảnh: TTF

Gỗ Trường Thành tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn - Ảnh: TTF

UBCK Nhà nước vừa có công văn số 5290/UBCK – GSĐC gửi CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã CK: TTF) về việc xin gia hạn thời gian công bố BCTC của công ty này. Theo đó, UBCK đã từ chối đề nghị gia hạn thời gian công bố BCTC nêu tại Công văn số 68/2017/CVGH/TTF ngày 27/7/201 của TTF.

UBCK NN cho rằng,”lý do xin tiếp tục gia hạn thời gian công bố BCTC quý và BCTC bán niên của Công ty nêu tại Công văn trên không thuộc các lý do bất khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn…) theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”. Vì vậy, UBCK đề nghị công ty thực hiện báo cáo và công bố thông tin về BCTC quý và BCTC bán niên soát xét năm 2017 theo tinh thần Công văn số 843/UBCK-GSĐC và tăng cường công tác kế toán tài chính.

Trước đó, ngày 17/2/2017, UBCKNN đã có công văn số 843/UBCK-GSĐC chấp thuận đề nghị gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính (BCTC) của TTF. Cụ thể, UBCK chấp thuận cho TTF được công bố BCTC quý và BCTC soát xét quý (nếu có) trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC. Bên cạnh đó, TTF phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 5 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC. UBCK NN cũng đề nghị TTF công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố BCTC tại website của TTF và thực hiện công bố BCTC trong thời gian sớm nhất theo quy định.

Trên website của TTF, BCTC gần nhất được công bố là BCTC hợp nhất quý 1/2017 và BCTC riêng Cty mẹ quý 1/2017. Theo đó, trong quý I/2017,  lợi nhuận gộp từ HĐKD không đủ bù đắp các chi phí phát sinh trong kỳ khiến TTF ghi nhận lỗ 16,7 tỷ đồng.Giải thích nguyên nhân kết quả HĐKD không như mong muốn, TTF cho rằng công ty phát sinh nhiều chi phí trong kỳ, cụ thể: TTF có chi phí lãi vay là 40,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng là 2,5 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 18,1 tỷ đồng.

Lãnh đạo TTF cho biết, công ty đang tiến hành mạnh mẽ các giải pháp cải tiến về tổ chức hệ thống sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh. Ngoài ra, TTF có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong 6 tháng cuối năm 2017 để tái cấu trúc tài chính toàn diện và bổ sung một phần vào vốn lưu động để đẩy nhanh sự hồi phục của Công ty.

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm