Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 933/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải -- Thứ trưởng Bộ Tài chính -- do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Trước đó, vào ngày 3/6 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông tin về kỳ họp thứ 36, diễn ra từ ngày 29 đến 31/5/2019. Ông Trần Cẩm Tú - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - chủ trì kỳ họp. Một trong những nôi dung của kỳ họp này là xem xét, thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải.