Kinh doanh dịch vụ mật mã dân sự không phép bị phạt tới 50 triệu đồng

VietTimes -- Từ 1/7 vừa qua, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự mà không có Giấy phép, sẽ bị phạt tiền với mức phạt từ 40 - 50 triệu đồng.
Mật mã dân sự là lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi phải đầu tư bài bản về hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, trình độ quản lý cao.
Mật mã dân sự là lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi phải đầu tư bài bản về hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, trình độ quản lý cao.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58 quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự (MMDS) và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016, Nghị định này áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan; tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực MMDS; người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực MMDS và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, cùng với việc ban hành Danh mục 11 nhóm sản phẩm MMDS xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, Chính phủ cũng ban hành Danh mục 8 sản phẩm, 3 dịch vụ MMDS. Cụ thể, 8 sản phẩm MMDS gồm: Sản phẩm sinh khóa mật mã, quản lý hoặc lưu trữ khóa mật mã; Thành phần mật mã trong hệ thống PKI; Sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ; Sản phẩm bảo mật dữ liệu trao đổi trên mạng; Sản phẩm bảo mật luồng IP và bảo mật kênh; Sản phẩm bảo mật thoại tương tự và thoại số; Sản phẩm bảo mật vô tuyến; và sản phẩm bảo mật Fax, điện báo.

Nghị định 58 quy định rõ, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật an toàn thông tin mạng.

Trong đó, điều kiện cấp Giấy phép quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Luật an toàn thông tin mạng (Có đội ngũ quản lý, điều hành, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyên môn về bảo mật, an toàn thông tin - PV), được quy định cụ thể là: doanh nghiệp phải có ít nhất 2 cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các ngành điện tử-viễn thông, CNTT, toán học, an toàn thông tin; cán bộ quản lý, điều hành tốt nghiệp một trong các ngành điện tử-viễn thông, CNTT, toán học, an toàn thông tin hoặc tốt nghiệp một ngành khác và có chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin.

Đáng chú ý, Nghị định 58 của Chính phủ cũng quy định rõ việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực MMDS. Ban Cơ yếu Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS và sử dụng sản phẩm MMDS. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS và sử dụng sản phẩm MMDS chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Cụ thể,  mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng được áp dụng với 1 trong các hành vi vi phạm: Mua, bán, chuyển nhương, cho thuê, cho mượn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch MMDS, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS; Tẩy xóa, sửa chữa các nội dung trong Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS hoặc Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS; Không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung khi thay đổi tên, thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi, bổ sung sản phẩm, dịch vụ MMDS; Không làm thủ tục cấp lại khi giấy phép bị mất hoặc hư hỏng; Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng hạn cho Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS; xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS và tổng hợp thông tin khách hàng; Sử dụng sản phẩm MMDS không do doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh sản phẩm MMDS cung cấp mà không khai báo với Ban Cơ yếu Chính phủ; Không lập, lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng, tên, loại hình, số lượng và mục đích sử dụng của sản phẩm, dịch vụ MMDS.

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS hoặc Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS.

Mức phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng được áp dụng cho các hành vi vi phạm gồm: Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS mà không có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS hoặc Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS; hoặc tiếp tục kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS khi Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS đã hết hạn; Không tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp sản phẩm, dịch vụ MMDS để đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Không phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khi có yêu cầu. Từ chối cung cấp các thông tin cần thiết liên quan tới khóa mã cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Nghị định 58 còn quy định cụ thể các hành vi vi phạm bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ MMDS và Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm MMDS từ 1 - 3 tháng; tịch thu tang vật, phương tiện để thực hiện hành vi vi phạm.