Kiểm tra việc Thanh Hóa có đến 8 Phó Giám đốc Sở NNPTNT

VietTimes -- Ngày 28/7, Văn phòng Chính phủ phát công văn yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm hai phó giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thanh Hóa vào tháng 6/2016, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8/2016.
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, người ký quyết định “nâng” số Phó Giám đốc Sở NNPTNT lên con số…8
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, người ký quyết định “nâng” số Phó Giám đốc Sở NNPTNT lên con số…8

Trước đó, ngày 10/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ký Quyết định 1988/QĐ- UBND bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hải - Chi cục Trưởng chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão - giữ chức Phó Giám đốc Sở NNPTNT với thời hạn 5 năm.

Đến ngày 16/6, ông Xứng ký Quyết định 2088/QĐ-UBND bổ nhiệm bà Hoàng Thị Yến - Chi cục Trưởng chi cục Phát triển nông thôn - giữ chức Phó Giám đốc Sở NNPTNT với thời hạn 5 năm.

Sau 2 quyết định này của ông Xứng, Sở NNPTNT Thanh Hóa chính thức có tới 8 Phó Giám đốc.

Hai quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NNPTNT của Thanh Hóa
Hai quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NNPTNT của Thanh Hóa

Theo kết quả tổng rà soát tại các Sở ngành và 27 huyện thị, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa do Sở Nội vụ tiến hành, tỉnh này đang thừa hàng trăm chức danh Phó phòng do bổ nhiệm sai, bổ nhiệm trái quy định.

Cụ thể,  thành phố Thanh Hóa dư thừa 53 vị trí Phó phòng;

Huyện Triệu Sơn thừa 32 Phó phòng;

Huyện Thiệu Hóa thừa 20 Phó phòng;

Huyện Tĩnh Gia thừa 17 Phó phòng;

Huyện Yên Định thừa 12 Phó phòng;

Huyện Quảng Xương thừa 7 Phó phòng;

Huyện Thạch Thành thừa 17 Phó phòng.

Các Sở ngành như Sở NNPTNT, Sở LĐTBXH, Sở GTVT, Sở Y tế... đều xảy ra tình trạng thừa cấp phó

Điều 3, của Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của liên Bộ NNPTNT và Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về NN và PTNT thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện quy định: “Số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 3 người”.