Kiểm lâm Yên Bái được trang bị 50 tiểu liên AK và 55 súng ngắn K59

VietTimes -- Theo Cục Kiểm lâm, qua kiểm kê, hiện Chi Cục kiểm lâm Yên Bái hiện đang trang bị 50 khẩu tiểu liên AK, 55 khẩu súng ngắn K59, 4 khẩu súng điện, 118 khẩu súng bắn đạn hơi cay và đạn cao su.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngoài ra, Chi cục kiểm lâm Yên Bái còn được trang bị 79 dùi cui cao su, 98 dùi cui điện, 91 bình xịt hơi cay, 83 bộ còng số 8, 38 áo chống đạn, 38 mũ chống va đập.

Số vũ khí, công cụ hỗ trợ trang bị cho lực lượng kiểm lâm được thực hiện theo Nghị định 25/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, các đơn vị kiểm lâm được trang bị vũ khí và công cụ hỗ trợ gồm: Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; Hạt Kiểm lâm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Hạt Kiểm lâm vườn quốc gia, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ; Kiểm lâm vùng, Đội kiểm lâm đặc nhiệm, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; Trạm kiểm lâm địa bàn, Trạm kiểm lâm cửa rừng.

Kiểm lâm được trang bị, sử dụng súng thế nào?

Theo Nghị định 25/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì lực lượng Kiểm lâm được trang bị vũ khí quân dụng gồm súng ngắn, súng tiểu liên và các loại đạn dùng cho các loại súng này.

Còn theo Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNNPTNT-BCA ngày 22-1-2014 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công an Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công vụ hỗ trợ của lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách, cho thấy kiểm lâm được trang bị súng ngắn, súng tiểu liên và các loại công cụ hỗ trợ khác như dùi cui điện, dùi cui cao su, áo giáp, mũ chống đạn, găng tay bắt dao, khóa số 8, động vật nghiệp vụ.

Còn lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách được trang bị công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, dùi cui cao su, phương tiện xịt hơi cay, áo giáp, găng bắt dao, mũ chống đạn.

Thông tư liên tịch quy định đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng gồm: Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hạt Kiểm lâm huyện, quận, thị xã, thành phố, Hạt Kiểm lâm vườn quốc gia, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị kể trên có trách nhiệm giao vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ cho cán bộ kiểm lâm có đủ tiêu chuẩn theo quy định để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, truy quét các tụ điểm khai thác, mua, bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái quy định của pháp luật.

Người đứng đầu các đơn vị có lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách có trách nhiệm giao công cụ hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng chuyên trách có đủ tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Cán bộ kiểm lâm đáp ứng điều kiện quy định, được huấn luyện chuyên môn, được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí thì được giao vũ khí. Họ chỉ được sử dụng vũ khí để trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xử lý các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp, truy quét các tụ điểm khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép.

Thông tư liên tịch này cũng quy định, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải được quản lý, bảo quản tập trung tại kho của đơn vị, giao nhận vũ khí phải có sổ sách. Cán bộ kiểm lâm được giao nhiệm vụ quản lý, bảo quản vũ khí, khi kết thúc nhiệm vụ, hết thời hạn được giao, thuyên chuyển công tác, nghỉ hưu…, phải bàn giao vũ khí cho cơ quan.

Quy định về sử dụng vũ khí quân dụng, thông tư liên tịch này quy định người được giao sử dụng vũ khí quân dụng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc nổ súng phải tuân thủ quy định tại Điều 22 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Điều 9 Nghị định 25/2012/NĐ-CP và các quy định hiện hành khác của pháp luật về sử dụng vũ khí khi thi hành công vụ.