Khu CNC Hoà Lạc vẫn chờ... cơ chế đặc thù

VietTimes -- Để Khu CNC Hòa Lạc bứt phá được, việc cần nhất hiện nay là ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đảm bảo huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển, tránh lãng phí thời gian cũng như không làm mất cơ hội của quốc gia và của các nhà đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc.
Phòng thí nghiệm IoT vừa được khai trương và đưa vào sử dụng tại khu CNC Hoà Lạc.
Phòng thí nghiệm IoT vừa được khai trương và đưa vào sử dụng tại khu CNC Hoà Lạc.

Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Đại Dương, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp bàn thảo việc ban hành Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu CNC Hòa Lạc vừa diễn ra hôm qua (26/7).

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu CNC Hòa Lạc được xác định là “Trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao tầm cỡ quốc gia, nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.”

Được thành lập năm 1998, Khu CNC Hoà Lạc là Khu CNC đầu tiên của Việt Nam với mục tiêu tạo tiềm lực và động lực thúc đẩy phát triển KH&CN quốc gia. Đến nay, Khu CNC thực sự vẫn là một mô hình mới tại Việt Nam nên các cơ chế, chính sách về tổ chức và hoạt động, như ưu đãi đầu tư chưa hoàn thiện cũng như chưa theo kịp tình hình thực tế. Việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu CNC Hoà Lạc chính là giải pháp mấu chốt để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nêu trên. 
Thứ trưởng Phạm Đại Dương, Trưởng ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc cho biết thực hiện quy hoạch, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có những chỉ đạo phát triển Khu CNC Hòa Lạc theo đúng định hướng. 

Tuy nhiên, Khu CNC là mô hình mới chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam và Khu CNC Hòa Lạc là Khu CNC đầu tiên của Việt Nam nên quá trình xây dựng, phát triển cũng như những mục tiêu và sự kỳ vọng đưa Khu CNC Hòa Lạc trở thành động lực thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, thành phố khoa học, chưa đạt được như mong muốn và còn chậm, mặc dù thành phố khoa học Khu CNC Hòa Lạc đã dần hình thành với những định hướng rõ nét. 

Trải qua quá trình hơn 15 năm xây dựng và phát triển, các chính sách vĩ mô điều chỉnh hoạt động của Khu CNC nói chung được hình thành tương đối đầy đủ nhưng thực tế Khu CNC Hòa Lạc phát triển chậm không có sự “bứt phá,” Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án cùng các đơn vị liên quan đã đánh giá các kết quả đạt được, rút ra các bài học kinh nghiệm từ thực tế. 

Theo đó, các khó khăn, vướng mắc và “rào cản” đối với sự phát triển của Khu CNC cũng được nhận định một cách đầy đủ và khách quan, việc đề xuất các định hướng phát triển trong giai đoạn sắp tới của Khu CNC cũng sát với thực tế hơn. 

Cơ chế đặc thù sẽ tạo điều kiện cho Khu CNC Hòa Lạc phát triển đúng như kỳ vọng.
Cơ chế đặc thù sẽ tạo điều kiện cho Khu CNC Hòa Lạc phát triển đúng như kỳ vọng.

Xuất phát từ thực tế Khu CNC Hòa Lạc không có sự “bứt phá” do những khó khăn, vướng mắc, do vậy cần ban hành Nghị định cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư vào Khu CNC Hòa Lạc. 

Thứ trưởng Phạm Đại Dương nhấn mạnh, các đề xuất trong dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo hành lang pháp lý trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan chuyên môn, Ban quản lý, các nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư tại Khu CNC với các nghĩa vụ tài chính về đất đai trong Khu, hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư (tiền thuê đất, tiền giải phóng mặt bằng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu...). Các cá nhân là chuyên gia, người lao động làm việc trong Khu Công nghệ cao cũng được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, chính sách nhà ở, xuất nhập cảnh, cư trú... 

Dự thảo Nghị định cơ chế đặc thù cho khu CNC Hòa Lạc bao gồm 6 Chương và 31 Điều tập trung vào việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển của Khu CNC Hòa Lạc và tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp. 

Thứ nhất, tháo gỡ các vướng mắc trong thực thi pháp luật; quy định các cơ chế đặc thù thực sự có tác dụng giải phóng tiềm năng phát triển của Khu CNC Hòa Lạc trong phạm vi hệ thống pháp luật hiện hành.

Thứ hai, quy định rõ thẩm quyền của Ban quản lý và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, đơn vị có liên quan trong đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý theo phương châm uỷ quyền tối đa để thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông" tại Khu CNC Hòa Lạc.

Thứ ba, quy định các biện pháp khuyến khích, thu hút nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xác lập cơ chế để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ cao của Khu CNC Hòa Lạc.

Thứ tư, quy định về các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Mức độ, hình thức ưu đãi phù hợp với từng đối tượng, mức độ tuỳ thuộc vào hàm lượng tri thức và khoa học công nghệ; sử dụng đất hiệu quả; sự thiết yếu đối với hạ tầng xã hội được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành và sự cần thiết trong tiến trình phát triển của Khu CNC Hòa Lạc.

Thứ năm, phát triển Khu CNC Hòa Lạc trên cơ sở đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, lấy mục tiêu nâng cao năng lực nội sinh về khoa học công nghệ của Việt Nam làm chủ đạo, không vì lợi ích kinh tế trước mắt để đảm bảo điều kiện cho các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, người lao động đến làm việc và sinh sống tại Khu CNC Hòa Lạc yên tâm công tác và cống hiến.