Không phải xuất trình giấy tờ khi tham gia BHYT theo hộ gia đình

Bộ Y tế đã có công văn gửi tới BHXH Việt Nam đề nghị sửa đổi một số quy định theo hướng đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình.
Không phải xuất trình giấy tờ khi tham gia BHYT theo hộ gia đình

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết định, người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ không phải photocopy thẻ Bảo hiểm y tế của thành viên hộ gia đình đã tham gia Bảo hiểm y tế như trước đây.

Thông tin trên là hướng dẫn mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sau khi có phản ánh về vướng mắc trong việc kê khai, xác nhận thông tin thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng không phải trình cơ quan quản lý các loại giấy tờ để chứng minh về đặc điểm nhân thân như giấy tạm vắng, giấy xác nhận ly hôn hoặc các giấy tờ khác thuộc về trách nhiệm quản lý của UBND cấp phường, xã.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố áp dụng thực hiện quy định nói trên ngay trong tháng này.

Theo VTV