Không ai 'chạy' được cùng lúc 173 Ủy viên Trung ương

Đây là ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang chia sẻ với báo chí sáng 22.1 bên lề Đại hội XII về công tác cán bộ, nhân sự.
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh: Giang Phương
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh: Giang Phương

Trong báo cáo của Ban chấp hành T.Ư trình bày tại phiên khai mạc, Tổng bí thư có đề cập đến việc đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, thể chế, cụ thể hoá các giải pháp lớn về công tác này bằng các quy chế, quy định, quy trình, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ hơn. Ông có suy nghĩ gì về vấn đề này?

Báo cáo mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày trước Đại hội rất thú vị, đáp ứng được lòng mong đợi của mọi người. Kể cả bài diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước cũng thế, ngắn và nói được những điều mà mọi người mong muốn. Có lẽ trước đây chúng ta đã từng nói như thế nhưng cái chính là chúng ta có làm được như mình nói hay không. Thực ra, từ trước đến giờ chúng ta nói rất hay nhưng chúng ta cần cố gắng làm hay như mình nói thì sẽ thành công.

Cái mới trong bài phát biểu của Tổng bí thư đã nhận thấy sự thay đổi rất lớn, trong đó câu chữ mạch lạc hơn, cụ thể hơn. Với tinh thần như vậy, sẽ dễ làm hơn. Có lẽ cũng chỉ nói được những ý nguyên tắc như thế, tôi muốn nói là mỗi tổ chức, đơn vị của chúng ta hãy làm tốt theo tinh thần công tác cán bộ phải công khai, minh bạch và thật sự dân chủ.

Theo ông cơ chế còn vấn đề gì cản trở cho công tác cán bộ?

Theo tôi, về cơ chế chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm được. Không chỉ bài phát biểu vừa rồi, không chỉ vì thành công của Hội nghị T.Ư 14 mà nói như vậy, với những cơ chế trước đó chúng ta hoàn toàn có thể làm được, làm tốt. Nhưng cái chính là ở cơ sở, chúng ta có thật sự dân chủ không, có thật sự quyết liệt không, có mạnh dạn hay không? Nói chung về cơ chế là quá đủ. Nhưng cái chính là có dám mạnh dạn làm không, có dám đặt cái chung lên trên cái riêng hay không.

Tức là vẫn còn nhiều vướng mắc, khó thực hiện?

Thực ra cái đó bao giờ cũng có vì công tác nhân sự là quyết định mọi công việc khác. Cũng như con người là quyết định mọi việc. Tôi mới làm Bí thư tỉnh ủy được 6 tháng, chưa làm công tác nhân sự nhiều nhưng qua lắng nghe, tôi thấy cái chính nằm ở chỗ chúng ta phải minh bạch, thật sự dân chủ. Cái này đã có ví dụ rất hay ở Hội nghị T.Ư 14 vừa rồi. Tất cả được đưa ra bàn bạc rất dân chủ, đồng chí Tổng bí thư nói rất kỹ và nhấn mạnh thật sự dân chủ. Với tinh thần như vậy, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, chúng ta sẽ có được sự thống nhất, đủ điều kiện để chúng ta có thể làm tốt những việc như thế này.

Theo ông liệu với những biện pháp như thế chúng ta có thể ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền?

Ngăn được chứ. Đúng là việc “chạy” chúng ta không thể nói một cách mạch lạc, có đến đâu, mức độ như thế nào. Ví dụ, hồi T.Ư mà lấy phiếu như vậy, ai muốn chạy thì chắc chắn không thể chạy 173 đồng chí T.Ư được. Cứ để cho tập thể quyết định theo tinh thần dân chủ, tôi tin rằng kết quả chúng ta đạt được thật sự như nhiều người mong muốn.

Theo Thanh niên