Khởi động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

VietTimes -- Đây là lần thứ 3 Giải thưởng được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam.
Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại luôn thu hút được nhiều tác phẩm có giá trị tham dự (ảnh minh họa)
Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại luôn thu hút được nhiều tác phẩm có giá trị tham dự (ảnh minh họa)

Ngoài ra, giải thưởng cũng tôn vinh các cá nhân tập thể có đóng góp trong việc thông tin về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; Đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có tác phẩm báo chí, sách phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Tiêu chí xét trao Giải thưởng là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và ngoài nước, trong thời gian từ 1/1/2016 đến hết ngày 31/12/2016. Các tác phẩm đã được giải thưởng tại các cuộc thi khác ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự thi nhưng phải ghi rõ mức giải đã đạt được cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

Hồ sơ tham dự ghi rõ tác giả, cá nhân hoặc nhóm tác giả người Việt Nam hoặc nước ngoài. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả tối đa gửi 7 tác phẩm. Về tác phẩm, phải gửi kèm thông tin tác giả, họ tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác… Về cơ cấu giải thưởng, mỗi loại hình thể loại đều có giải Nhất, Nhì, Ba và giải Khuyến khích.

Các tác giả dự thi gửi về địa chỉ Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) trước ngày 31/3/2017. Lễ công bố và trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 sẽ được tổ chức vào tháng 5/2017.