Khối doanh nghiệp nào ở Hà Nội trả lương cao nhất?

Mới đây, Sở LĐ, TB&XH đã công bố kết quả khảo sát việc trả lương hơn 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2015. Theo đó, khối doanh nghiệp có vốn FDI trả mức lương cho người lao động cao nhất với 75 triệu đồng/tháng
Khối doanh nghiệp có vốn FDI có mức lương cho người lao động cao nhất với 75 triệu đồng/tháng.
Khối doanh nghiệp có vốn FDI có mức lương cho người lao động cao nhất với 75 triệu đồng/tháng.

Các loại hình doanh nghiệp được khảo sát gồm: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước; doanh nghiệp tư nhân; doanh nghiệp có vốn FDI.

Theo khảo sát, khối doanh nghiệp có vốn FDI có mức trả lương cao nhất là 75 triệu đồng/tháng. Mức bình quân của khối này là 4.450.000đồng/người/tháng.

Khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu có mức trả lương cao nhất là 31.000.000 đồng/người/tháng; mức trung bình là 4.500.000đồng/người/tháng.

Khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước có mức trả lương cao nhất là 31.000.000 đồng/người/tháng; bình quân là 4.780.000đồng/người/tháng.

Khối doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước có mức trả lương cao nhất là 40.000.000 đồng/người/thánh; bình quân là 4.350.000đồng/người/tháng.

Kết quả khảo sát cho thấy, trong năm 2015, tiền lương bình quân cho người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã tăng khoảng 2% so với năm 2014.

Theo đánh giá của Sở LĐ,TB&XH, tình hình kinh tế năm 2015 trên địa bàn Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn.

Theo Giao thông