Khai trương Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam

VietTimes -- Ngày 15/10, Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam (Vietnam Lawyers’ Commercial Arbitration Center - VLCAC) chính thức khai trương theo Giấy phép số 12/BTP/GP ngày 14/3/2016.
Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam.
Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam.

Đây là tổ chức phi chính phủ, độc lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Mục tiêu xây dựng và thực hiện một cơ chế giải quyết tranh chấp thân thiện, tin cậy, khách quan, công bằng, thuận lợi và hiệu quả nhằm tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên tranh chấp.

Phương châm và nguyên tắc hoạt động của VLCAC là tôn trọng thỏa thuận và quyền tự do lựa chọn của các bên tranh chấp về trọng tài viên, ngôn ngữ, luật áp dụng, địa điểm và thời gian giải quyết tranh chấp; bảo đảm sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp; Trọng tài viên độc lập, khách quan, tôn trọng pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

VLCAC có đội ngũ trọng tài viên chuyên nghiệp là các luật gia, luật sư, các chuyên gia kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư, giáo sư, tiến sĩ… có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kinh nghiệm và uy tín cao trong lĩnh vực giải quyết các tranh chấp.