Khai mạc Hội nghị TƯ 8: Chuẩn bị Đại hội 13, bàn về công tác nhân sự

VietTimes -- Sáng nay ngày 2/10, hội nghị ban chấp hành trung ương (BCH TƯ) lần thứ 8 khóa 12 khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu khai mạc.
Đại biểu tham dự Hội nghị TƯ. Ảnh: TTX
Đại biểu tham dự Hội nghị TƯ. Ảnh: TTX

Hội nghị TƯ 8 diễn ra trong 5 ngày từ 2-6/10. Tham dự hội nghị có 223 đại biểu, trong đó có 196 là ủy viên TƯ (176 chính thức và 20 dự khuyết).

Dự kiến, hội nghị sẽ thảo luận và thông qua báo cáo tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế và dự toán ngân sách 2019 và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TƯ 4 khóa 10 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Bên cạnh nội dung trên, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua dự thảo Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là của ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên BCH TƯ. 

Dự thảo quy định dài khoảng hơn 3 trang với 4 điều do Ban Tổ chức TƯ trình Bộ Chính trị nhằm để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Điều 2, điều 3 của Dự thảo quy định từng ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên BCH TƯ phải thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu; đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Ngoài ra, TƯ sẽ thảo luận việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 và làm công tác nhân sự cùng một số nội dung quan trọng khác.