Keysight triển khai các giải pháp kiểm thử vận hành mạng 5G

Tham gia Chương trình Đối tác Công nghiệp 4.0 của Ericsson (Ericsson Industry 4.0 partner program), Keysight cung cấp giá trị thông qua các giải pháp kiểm thử và đo lường dành cho việc lập kế hoạch, triển khai và vận hành mạng 5G.

Hiện danh mục giải pháp 5G đa dạng của Keysight kiến tạo nên một hệ sinh thái rộng lớn để đo kiểm và xác nhận một cách có hiệu quả cơ sở hạ tầng và các cấu trúc bên dưới, đồng thời thực hiện các mục tiêu của cách mạng công nghiệp 4.0. Các công cụ phần cứng và phần mềm tiên tiến của Keysight giúp kết nối các nền tảng kỹ thuật số với thế giới thực, cho phép các doanh nghiệp dễ dàng đưa ra các quyết định sáng suốt, chính xác và theo thời gian thực.

Chương trình đối tác Ericsson Industry 4.0 là chất xúc tác cho các nhà cung cấp giải pháp, những người cung cấp các công nghệ thành phần cho hệ sinh thái Công nghiệp 4.0. Chương trình này đặt ra tiêu chuẩn để công nhận một khoản đầu tư của đối tác trong các công cụ và quy trình cần thiết nhằm mang lại tỷ suất đầu tư cao cho khách hàng công nghiệp sử dụng kết nối di động làm nền tảng cho các sáng kiến Công nghiệp 4.0 của họ.

Được xây dựng dành cho cho môi trường công nghiệp, các mạng di động vô tuyến riêng chuyên dụng của Ericsson cung cấp vùng phủ sóng đáng tin cậy, an toàn, với mật độ thiết bị cao và độ trễ có thể dự đoán được. Dựa trên các giải pháp kết nối này, doanh nghiệp có khả năng giám sát toàn bộ máy móc, quy trình và dữ liệu của mình, sử dụng 4G/LTE tại thời điểm này với lộ trình rõ ràng lên 5G.

Việc tham gia vào chương trình đối tác của Công nghiệp Ericsson 4.0 cho thấy Keysight Technologies đã trải qua quá trình đào tạo và kiểm thử đối với Ericsson Industry Connect, cung cấp các dịch vụ như lập kế hoạch tần số vô tuyến (RF), lắp đặt hoặc tư vấn về số hóa Công nghiệp 4.0.

Theo VnMedia