Kéo dài thời gian thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại TP.HCM

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ: Y tế, Công Thương, NNPTNT nghiên cứu xử lý sớm các kiến nghị, tạo điều kiện tối đa để TP.HCM thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo đảm ATTP.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở rộng mô hình và kéo dài thời gian thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP theo Quyết định 38/2015/QĐ-TTg ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến tất cả các quận huyện, xã phường của TP.HCM.

Về việc thành lập Sở ATTP, không thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc UBND thành phố, Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM thực hiện thành lập Ban Quản lý ATTP thuộc UBND thành phố nêu tại Thông báo 215/TB-VPCP ngày 3/8/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, ngày 9/9/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2015/QĐ-TTg, cho phép thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội vàTP.HCM.

Theo đó, quyết định của thủ tướng cho phép hai địa phương trên tổ chức và quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, thẩm quyền của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở cấp quận, cấp phường

Quyết định của Thủ tướng cũng quy định nội dung thanh tra, hoạt động thanh tra, trách nhiệm quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm ở cấp quận, cấp phường; sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, địa bàn và thời gian thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp quận, cấp phường tại thành phố Hà Nội và Tp.HCM.

Sau một năm áp dụng, đến nay Thủ tướng cho phép tiếp tục kéo dài thời gian thí điểm áp dụng mô hình mới này.