Internet phát triển lên đến 342,4 triệu lượt đăng ký tên miền trong quý 3/2018

VeriSign - công ty về tên miền và an ninh mạng tại Mỹ đã công bố quý 3/2018, với khoảng 342,4 triệu tên miền được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao, tăng thêm khoảng 2,6 triệu lượt, tương đương mức tăng 0,8% so với quý trước.

Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 151,7 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý 3 năm 2018, tăng khoảng 2 triệu lượt tương đương 1,3% so với quý trước, và tăng khoảng 5,9 triệu lượt tương ứng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 30/9/2018, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 137,6 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 14,1 triệu.

Ảnh minh họa

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,5 tính đến cuối Q3 năm 2018. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 8,9 triệu.

Verisign cung cấp Báo cáo tóm tắt Ngành tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê, phân tích trong ngành tên miền.

Các Dịch vụ Bảo mật của Verisign bao gồm Phòng chống Tấn công Từ chối Dịch vụ Phân tán và Quản lý DNS.