Đến năm 2025, 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử

Đến năm 2025, 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm thực hiện xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo quản lý, thu thập thông tin sức khỏe của người dân trực tiếp hoặc gián tiếp từ cơ sở khám, chữa bệnh.