IBM nộp hồ sơ bằng sáng chế cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu Blockchain

Việc tập trung phát triển một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ blockchain có thể dự đoán được, do độ nhạy cảm của dữ liệu mà IBM muốn bảo vệ trên phạm vi dịch vụ của mình.

Hãng khổng lồ công nghiệp và cũng là hãng chủ động công nghệ phi tập trung IBM đã nộp hồ sơ một bằng sáng chế cho một số khía cạnh của công nghệ blockchain, một tài liệu mới được công bố tiết lộ.

Bằng sáng chế cho "Quản lý một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng một cơ sở dữ liệu Blockchain" giải thích mục đích của IBM để xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu tin cậy phát hiện giả mạo (IDT-DS). Hệ thống được đề xuất sẽ phát hiện sự không đồng nhất trong một tập hợp dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu trung tâm liên quan đến một phần bản sao của một dữ liệu được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu blockchain.

“Các khía cạnh công bố bao gồm một phương pháp, hệ thống và sản phẩm chương trình máy tính để quản lý một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)”, theo tài liệu của bằng sáng chế. “Một cơ sở dữ liệu tập trung bao gồm một bộ dữ liệu trung tâm có thể được cấu trúc liên quan đến DBMS. Một cơ sở dữ liệu blockchain được liên kết với cơ sở dữ liệu trung tâm có thể được xây dựng liên quan đến DBMS. Một bộ dữ liệu blockchain có thể được thiết lập trong cơ sở dữ liệu blockchain tương ứng với tập dữ liệu trung tâm của cơ sở dữ liệu trung tâm”.

Để truy cập vào hệ thống, việc cần thiết đầu tiên là khởi tạo một yêu cầu truy cập tới DBMS. Để đáp ứng yêu cầu truy cập, cả cơ sở dữ liệu trung tâm và cơ sở dữ liệu blockchain sẽ được duy trì.

IBM đã đệ trình hồ sơ bằng sáng chế lần đầu vào ngày 22/12/2017, theo Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO). Hành động này biểu thị sự quan tâm gắn kết của công ty Mỹ vào công nghệ blockchain. USPTO đã cấp sáu bằng sáng chế liên quan đến sổ cái phân tán cho IBM trong năm 2018.

Việc tập trung phát triển một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ blockchain có thể dự đoán được, do độ nhạy cảm của dữ liệu mà IBM muốn bảo vệ trên phạm vi dịch vụ của mình. Doanh nghiệp này đã cung cấp IBM D2, một giải pháp bao gồm quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu vận hành, kho dữ liệu, hồ dữ liệu và dữ liệu nhanh. Đổi mới các hệ thống hiện có thông qua blockchain sẽ giúp IBM giải quyết các vấn đề liên quan đến sự thiếu nhất quán dữ liệu, di chuyển và một loạt các lỗ hổng bảo mật.

IBM, trong các viện dẫn trước đây, đã công nhận blockchain dùng cho “nuôi dưỡng một thế hệ mới của các ứng dụng giao dịch mà có thể thiết lập sự tin cậy, trách nhiệm, và minh bạch - từ các hợp đồng tới các khoản thanh toán”. Nó đã đóng góp vào Fabric, một khuôn khổ blockchain cấp quyền nhằm vào các dự án tích hợp. IBM cũng đóng góp vào một loạt các công cụ của Hyperledger, bao gồm Caliper, Cello, Composer và Explorer.

Nhìn chung, IBM đã xác nhận cuộc đua bằng sáng chế blockchain của các tập đoàn khổng lồ. Việc tư nhân hóa sổ cái công cộng đã thu hút hàng triệu USD đầu tư và đã bắt đầu trận chiến lớn tiếp theo giữa các tập đoàn để thiết lập ai sẽ sở hữu cuộc cách mạng công nghệ - điều mà blockchain mang lại.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/ibm-nop-ho-so-bang-sang-che-cho-he-quan-tri-co-so-du-lieu-blockchain-171107.ict