Huế sẽ có KCN hỗ trợ ngành dệt may

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý nội dung thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án phát triển Khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, tại khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thiện Đề án và phê duyệt Đề án xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may tại khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển hạ tầng đồng bộ của khu công nghiệp, đồng thời lập, trình, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung Đề án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và cục bộ đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm và có kế hoạch giám sát cụ thể. Đối với các dự án sản xuất trong khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may đáp ứng đủ điều kiện về môi trường theo quy định của pháp luật, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu hoặc tương đương.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đề án được áp dụng cơ chế chính sách áp dụng đối với khu công nghiệp hỗ trợ thực hiện theo Thông báo số 404/TB-VPCP ngày 09/10/2014 của Văn phòng Chính phủ; được hỗ trợ 100% kinh phí rà phá bom, mìn, vật liệu nổ từ nguồn ngân sách địa phương.

Đồng thời được miễn tiền thuê đất đối với đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, đối với đất còn lại được miễn tiền thuê đất 15 năm sau thời gian xây dựng cơ bản; được vay tối đa 70% tổng vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng.

Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân làm việc tại khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may và các cơ chế ưu đãi khác thực hiện theo quy định hiện hành.