Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng ủy quyền Bộ Công Thương cổ phần hóa và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (nếu còn) tại các đơn vị này sau cổ phần hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc cổ phần hóa Trung tâm Y tế - Bệnh viện Dệt may sau khi có kết quả đánh giá kết quả cổ phần hóa Bệnh viện GTVT Trung ương.

Trong năm 2016 và 2017, Chính phủ sẽ cổ phần hóa nhưng không giữ cồ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần, giai đoạn tại 3 đơn vị: Viện Dệt May, Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, Viện Mẫu thời trang - Fadin.

Về Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 4/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chỉ đạo triển khai tái cơ cấu, sắp xếp lại và đẩy mạnh tự chủ đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn 2016-2020. Khi có đủ điều kiện, Bộ Công Thương tiếp tục sắp xếp theo quy định.