HOSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu chuyển sàn, niêm yết mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhằm giảm áp lực lệnh trong tương lai, HOSE vẫn thẩm định và cấp quyết định niêm yết cho doanh nghiệp, nhưng cổ phiếu tạm thời giao dịch trên HNX.
HOSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu chuyển sàn, niêm yết mới kể từ ngày 8/4/2021
HOSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu chuyển sàn, niêm yết mới kể từ ngày 8/4/2021

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) Trần Văn Dũng vừa có Công văn số 1339/UBCK về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) gửi tới HoSE, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Theo đó, SSC cho biết để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE, doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết trong giai đoạn này có thể lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho HNX hoặc HOSE. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE, HOSE sẽ thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi được HOSE thẩm định và cấp quyết định niêm yết, cổ phiếu được tạm thời giao dịch trên HNX. Khi hiện tượng nghẽn lệnh được xử lý, doanh nghiệp được chuyển giao dịch sang HOSE mà không xem xét lại hồ sơ.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… đối với các doanh nghiệp có cổ phiếu được HOSE chấp thuận niêm yết và chuyển sang giao dịch tại HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX. HOSE, HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục.

SSC yêu cầu HOSE, HNX và VSD thực hiện thông tin truyền thông đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư về việc HOSE tạm dừng nhận giao dịch cổ phiếu mới và sự khác biệt giữa cơ chế giao dịch của các sở giao dịch chứng khoán trong quá trình triển khai việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX.

HOSE và HNX cũng được yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện, phát hiện và báo cáo về SSC các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xử lý.

Công văn này được áp dụng từ ngày 8/4/2021 cho đến khi SSC có thông báo và hướng dẫn tiếp theo.

Lãnh đạo SSC cho biết, đây là giải pháp tình thế và mang tính chất ngắn hạn để giảm tải hiện tượng nghẽn lệnh trên HOSE hiện nay. Khi HOSE và các đơn vị liên quan có giải pháp căn cơ hơn chống nghẽn lệnh, thì việc niêm yết mới sẽ trở lại bình thường.

“Bản chất vẫn là doanh nghiệp thuộc HOSE và giao dịch tạm thời trên HNX. Giải pháp này sẽ không làm tăng thêm cổ phiếu niêm yết trên HOSE, từ đó gián tiếp giảm áp lực lệnh trong tương lai”, lãnh đạo HOSE chia sẻ./.